Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404002732015BASIC NUCLEAR CHEMISTRYZorunlu233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Maddenin yapısıyla ilgili olan olaylarda atom çekirdeğinin rolünün anlaşılması, buna bağlı olarak da radyoaktif madde ve nükleer radyasyonlar hakkında genel bir bilgi sahibi olunması ve de radyoaktif madde ve nükleer radyasyonların bilim ve teknoloji alanındaki uygulamalarıyla nükleer enerji üretimindeki öneminin vurgulanması
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Yeliz YILDIRIM
Öğrenme Çıktıları
1Maddenin atomlardan oluşan yapısının ve atomların da çekirdek ve elektronik yapılarının bir bütün olduğunun kavranması,
2Atom yapısını oluşturan atom altı parçacıkların ve bunların çeşitliliğinin iyi kavranması,
3Maddenin oluşumu ve şekillenmesindeki temel hususların anlaşılabilmesi,
4Madde ve enerji arasındaki ilişkinin kavranması,
5Atom çekirdeğinin kararllığının ne anlama geldiğinin anlaşılması,
6Radyokativite ile kararlılık kavramı arasındaki ilişkinin iyi kavranması,
7Doğal radyoaktivitenin fark edilmesi,
8Yapay radyoaktif madde üretiminin kavranması,
9Bilim ve teknolojide radyoaktif madde ve nükleer radyasyonların yararlarının anlaşılması,
10Nükleer enerji üretim yollarının anlaşılması ve bunun diğer enerji üretim kaynaklarıyla karşılaştırılması.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Atom çekirdeğinin kararlılığı ve radyoaktiviteye giriş. Radyoaktif bozunma olayları, nükleer radyasyonlar ve madde ile etkileşimi. Doğal radyasyon kaynakları. Radyoaktif maddelerin ve nükleer radyasyonların kullanım alanları. Radyoaktivasyon analiz teknikleri. Nükleer enerji üretimi ve nükleer yakıt teknolojisinin ana ilkeleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Nükleer Kimyaya giriş
2Madde yapısıyla ilgili genel bilgiler
3Atom çekirdeğinin yapısı
4Çekirdek kararlılığı
5Radyoaktivite bozunma olayları
6Nükleer radyasyonlar ve özellikleri
7Arasınav
8Parçacık nitelikli radyasyonlar
9Elektromagnetik nitelikli radyasyonlar
10Nükleer reaksiyonlar ve radyoaktif madde üretimi
11Radyoaktivasyon analiz tekniği
12Nükleer enerji üretiminin ana ilkeleri
13Fisyon enerjisi ve uygulamaları
14Füzyon enerjisi ve uygulamaları
15Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dersin Kitabı: A.Vertes, I.Kiss, “Nuclear Chemistry” Elsevier, (1987) H.J.Arnikar,”Essentials of Nuclear Chemistry” John Wiley&Sons, (1987) G.R.Choppin, J.Rydberg, “Nuclear Chemistry Theory and Applications” Pergamon Pres, (1980)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Problem Çözümü326
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)78
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ15                     
ÖÇ2 545                  
ÖÇ3 5                    
ÖÇ4     4                
ÖÇ5      5               
ÖÇ6    4                 
ÖÇ7       5              
ÖÇ8        4             
ÖÇ9 3                    
ÖÇ10    4                 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr