Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404004072015İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ IZorunlu472
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Çalışanların iş güvenliğini sağlamak ve sağlığını korumak için gerekli bilgilerin öğrenilmesi. Bu konudaki mevzuat hakkında bilgi sahibi olunması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Demet ASTLEY
Öğrenme Çıktıları
1İş Etiği hakkında bilgi sahibi olmak
2Ortam koşullarınının değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibi olmak
3İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmak, iş güvenliğinin önemini ve önlemlerini anlamak
4 İş güvenliği mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak
5İş güvenliğinde tehlike, risk kavramlarını öğrenmek
6İş kazalarından korunma yöntemlerini öğrenmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İş sağlığı, iş güvenliği kavramı ve temel ilkeleri, ortam koşullarının değerlendirilmesi, meslek hastalıkları, ergonomi, iş güvenliği mevzuatı, tehlike kaynakları, kişisel koruyucular, güvenlik önlemleri, iş etiği.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İş güvenliğinin temelleri, iş güvenliği kültürü, ilgili yasa ve mevzuatlar
2Yasal Hak ve sorumluluklar
3Tehlike –Risk kavramı İş kazaları ve kazalardan korunma
4Meslek hastalıkları
5Ergonomi ve parametreleri
6Fiziksel risk etmenleri
7Kimyasal risk etmenleri
8Biyolojik risk etmenleri
9ARASINAV
10Ekranlı araçlarla çalışma
11Yüksekte çalışma
12Yangın ve yangından korunma
13Kişisel koruyucu donanımlar
14İlk yardım ve acil durum
15İSG etik
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. D. A. Crowl, J.F. Louvar, "Chemical Process Safety: Fundamentals with Applications", Prentice Hall International Series in the Physical and Chemical Engineering Sciences, 1990. 2. N.Gizli, C.Uraz “Process Safety and Hazard Prevention” ders notları, İzmir, Mart 2015.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Proje Sunma140
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama133
Bireysel Çalışma133
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)68
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ12324   2  3   3   5  5
ÖÇ21533332      3   3   5
ÖÇ3 2    2  2   3  2  5  
ÖÇ4  3  2  2    3     5  
ÖÇ5 2 3      3   3    55 
ÖÇ6    2        3   2 5  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr