Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404004012015ANORGANİK KİMYA-IIIZorunlu476
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Organometalik bileşikler katalizör araştırmalarda önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle son yıllarda homojen ve heterojen katalizör sistemindeki gelişmeler ile de bu konu kimyacılarının yanı sıra diğer bilim dallarının da ilgi odağı olmuştur. Lisans eğitimi sırasında detaylı olarak organometalik bileşikler hakkında bilgiler verilmesi amaçlandı
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Sevil İrişli , Prof. Dr Hayati Türkmen, Doç.Dr.Süleyman Gülcemal
Öğrenme Çıktıları
1Organometalik bileşikleri tanıyabilme
2Organometalik bileşikleri adlandırabilme ve sınıflandırabilme
3Organometalik bileşikler ile 18 elektron kuralını ilişkilendirilmesini yapabilme
4Organometalik bileşiklerin bağlanma ve yapısını yorumlayabilme
5Metal karbonil komplekslerinin sentezini ve tepkimelerini anlayabilme ve öğrenebilme
6Nitrosil, dinitrojen ve dioksijen komplekslerini tanıyabilme
7Allil komplekslerinin bağlanmasını, yapısını ve kararlılığını yorumlayabilme
8Allil komplekslerinin sentezini ve tepkimelerini anlayabilme
9Karben ve karbin komplekslerini tanıyabilme, kavrayabilme ve kıyaslayabilme
10Alken, alkin komplekslerinin bağlanmasını tanıyabilme ve yorumlayabilme
11Aren komplekslerini adlandırabilme, değerlendirebilme, karşılaştırabilme ve yorumlayabilme
12Metal fosfin komplekslerini tanıyabilme
13Organometalik bileşiklerin kullanım alanlarını tanıyabilme
14Katalizör kimyasını anlayabilme ve geliştirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Laboratuardan başarılı olmak zorunlu
Dersin İçeriği
Anorganik kimya III dersinin içeriği olan organometalik bileşiklerin tarihçesi, adlandırılması, sınıflandırılması ve 18 elektron kural ile ilişkilendirilmesi; organometalik bileşiklerin yapı ve kararlılığı; metal karbonillerinin bağlanması, sentezi ve tepkimeleri; nitrosil, dinitrojen, dioksijen komplekslerinin sentezi ve tepkimeleri; alkil komplekslerinin bağlanması, adlandırılması, kararlılığı; karben ve karbin komplekslerinin sentezi ve tepkimeleri; enil komplekslerinin tanınması ve sınıflandırılması; aren komplekslerinin sentezi ve tepkimeleri; katalizörün tanımlanması ve öneminin açıklanmsı; organometalik bileşiklerin katalizör olarak kullanılmasının fayadaları; katalizör olarak kullanılan organometalik bileşikler ve onların yaygın olarak kullanıldığı katalitik çevrimler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Organometalik bileşiklerin tarihçesi ve önemiOrganometalik bileşikler ile ilgili literatür taraması
2Organometalik bileşikleri adlandırılma ve yapılarını belirleme, 18 elektro kuralı ile ilişkilendirilmeLiteratür taramasında bulunan bileşikleri adlandırma ve molekül geometrilerinin oluşturulması
3Metal karbonillerinin bağlanma, yapı ve sentez yöntemleriMetal karbonil komplekslerinin sentezi
4Nitrosil, dinitrojen, dioksijen komplekslerinin tanıma ve sentez yöntemleriMetal nitrosil komplekslerinin sentezi
5Alkil komplekslerinin bağlanma, yapı ve kararlılıklarıGrignard bileşiklerinin sentezi
6Karben ve karbin komplekslerini adlandıma, sınıflandırma ve sentezleriGümüş karben komplekslerinin sentezi
7Alken ve alkin kompleksleriZeise tuzunun sentezi
8Ara SınavTartışma
9Aren kompleksleriFerrosen sentezi
10Metal fosfin kompleksleriPaladyum fosfin komplekslerinin sentezi
11Katalitik çevrimlerSentezlenen bileşiklerin yapılarının aydınlatılması
12Katalitik prosseslerSentezlenen bileşiklerin yapılarının aydınlatılması
13Katalitik çevrim mekanizmalarıRapor Hazırlama
14Mekanizmaların açıklanmasıRapor sunumu
15Dönem sonu değerlendirmesiRapor değerlendirilmesi
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Cemal Kaya, İnorganik kimya 2, Palme yayıncılık, 2008 Bekir Çetinkaya, Anorganik kimya, İnönü üniversitesi basımevi, Malatya 1993 E. Riedel, C. Janiak, Anorganische Chemie , Walter De Gruyter; 7 edition N.K. Tunalı, S. Özkar, Anorganik Kimya, Gazi Üniversitesi Yayınevi Holleman-Wiberg, Lehrbuch der Anorganischen Chemie, De gruyter -D. F. Shriver; P. W. Atkins, Inorganic Chemistry, Third Edition Oxford University Pres, 1999. (Türkçe Çeviri: S. Özkar, B. Çetinkaya, A. Gül, Y. Gök, Anorganik Kimya, Bilim Yayıncılık, 1999.) -Gary L. Miessler; Donald A. Tarr, Inorganic Chemistry, Prentice Hall, Inc, 1999. (Türkçe Çeviri: N. Karacan, P. Gürkan, İnorganik Kimya, Palme Yayıncılık 2002) -J. Huheey, Inorganic Chemistry, 2d ed. Harper and Row: New York, 1978. -Purcell & Kotz, Inorganic Chemistry Holt-Saunders, 1977.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Laboratuvar Sınavı140
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Deney10330
Rapor Hazırlama10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma16060
Deney Sonrası Quiz10110
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)172
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ1445333 4 4            
ÖÇ24323   4 3            
ÖÇ3  4  44  3            
ÖÇ4  4    4 4            
ÖÇ5443    4 3            
ÖÇ6  3  43  3            
ÖÇ734  4   3  5          
ÖÇ8  3    4              
ÖÇ94     4 3             
ÖÇ104 3 4  4              
ÖÇ11444  4  3             
ÖÇ124 3  4  4             
ÖÇ13 4 3     3            
ÖÇ144   4  3 432          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr