Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
404004082015İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ IIZorunlu482
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
1. İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında ihtiyaç duyacakları temel bilgileri vermek, 2. Çevre, iş güvenliği, insan sağlığı gibi konularda duyarlılık kazandırmak, 3. İş kazaları ve meslek hastalıklarınıı öğretmek. 4. İş yerlerinde kurulan işçi sağlığı, iş güvenliği komiteleri ve görevleri, SSK ve sağlık hizmetlerini öğretmek. 5. İş yerlerinde zararlı olan faktörler hakkında bilgi vermek 6. Çevresel ve kişisel kontrol önlemlerini öğretmek, 7. Toksik maddelerin vücuda alınması, vücuttan atılması ve etkilerini öğretmek, 8. Bazı kimyasal maddelerin özellikleri ve korunma yöntemleri için örnek vermek, 9. Güvenlik Bilgi Formları (SDS) hakkında bilgi vermek. 10. Büyük Endüstriyel Kuruluşlarda meydana gelen yangın, patlama ve toksik buharların yayılmasıyla ilgili büyük endüstriyel kazalara ve bunlardan alınacak derslere örnekler vermek. 11. Güvenli bir fabrika tasarımında ve çalıştırılmasında dikkat edilecek noktalar: “Maliyet yaklaşımı, proses seçimi, uyumlu malzemelerin seçimi, elektrik tesisatının özellikleri ve topraklama, inşaat devresi, yangın ve kaçış yolları, korozyon” konularında bilgi vermek. 12. Kimya mühendisleri olarak güvenlik konusunda sorumluluk taşıyacakları konularda çözümler getirmelerini sağlayacak bilgi edinme, analiz yöntemleri: Risk analiz yöntemleri, HAZOP, HAZAN, hata ağacı analizi, uygulama vb. becerilerini vermek. 13. Yangın çeşitleri, gaz ve toz patlamaları, kaynayan sıvıların genleşen buharlarının patlaması (BLEVE) hakkında bilgi vermek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Demet Astley
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler, İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında ihtiyaç duyacakları temel bilgileri öğrenerek mühendisin topluma hizmet verme duyarlılığına erişeceklerdir.
2Çevre, iş güvenliği, insan sağlığı gibi konularda duyarlılık kazanmayı öğrenecekler ve bunu ilke edinecektir.
3İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında bilgi edinecek, iş yerlerinde kurulan işçi sağlığı, iş güvenliği komiteleri ve görevlerini, SSK ve sağlık hizmetlerini öğrenecektir.
4Kimyasal süreçlerde çevresel ve kişisel kontrol önlemlerini, toksik maddelerin vücuda alınması, vücuttan atılması ve etkilerini öğrenecektir. Güvenlik Bilgi Formlarının (SDS) nasıl hazırlanacağını ve kullanılacağı hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
5Güvenli bir fabrika tasarımında ve çalıştırılmasında “Maliyet yaklaşımı, proses seçimi, uyumlu malzemelerin seçimi, elektrik tesisatının özellikleri ve topraklama, inşaat devresi, yangın ve kaçış yolları, korozyon” gibi konulara dikkat edeceklerdir.
6Kimya mühendisleri olarak güvenlik konusunda sorumluluk taşıyacakları konularda çözümler getirecek bilgileri öğrenerek, analiz yöntemleri: Risk analizi, HAZOP, HAZAN, hata ağacı analizi ve uygulamaları hakkında bilgi elde edeceklerdir.
7Çalışacakları işyerlerinde karşılaşabilecekleri yangın çeşitleri, gaz ve toz patlamaları, kaynayan sıvıların genleşen buharlarının patlaması (BLEVE) hakkında bilgilendirileceklerdir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularındaki temel bilgiler. Çalışanların iş yerlerinde karşılaşabilecekleri sorunlar, kimya mühendisleri olarak bu sorunlara karşı güvenlik konusunda getirecekleri çözümleri sağlayacak bilgiler, analiz yöntemlerinin uygulanması gibi becerilerin kazanılması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İşçi sağlığı ve iş güvenliğine giriş.
2İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin temelleri: Sağlık ve güvenlik konseptleri, iş kazaları, meslek hastalıkları ve iş kazaları ile ilgili olarak tutulan istatistikler.
3İş yerlerinde kurulan işçi sağlığı, iş güvenliği komiteleri ve görevleri, SSK ve sağlık hizmetleri.
4İş yerlerinde zararlı olan faktörler.
5Çevresel ve kişisel kontrol önlemleri.
6İş güvenliği Yönetimi (PSM).
7Tehlikeli kimyasallar: Özellikleri ve korunma yöntemleri.
8Toksikoloji: Toksik maddelerin vücuda alınması, vücuttan atılması ve etkileri.
9ARASINAV
10Güvenlik Bilgi Formları (SDS).
11Büyük Endüstriyel Kazalar ve Büyük Endüstriyel Kuruluşlar: Yangın, patlama ve toksik buharların yayılmasıyla ilgili büyük endüstriyel kazalara örnekler ve alınacak dersler.
12Güvenli bir fabrika tasarımında ve çalıştırılmasında dikkat edilecek noktalar: Maliyet yaklaşımı, proses seçimi, uyumlu malzemelerin seçimi, elektrik tesisatının özellikleri ve topraklama, inşaat devresi, yangın ve kaçış yolları, korozyon.
13Risk değerlendirmesi: Analiz yöntemleri, HAZOP.
14Risk değerlendirmesi: HAZAN, hata ağacı analizi ve örnekleri.
15Patlamalar ve yangınlar : Yangın çeşitleri, gaz ve toz patlamaları, kaynayan sıvıların genleşen buharlarının patlaması (BLEVE).
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. D. A. Crowl, J.F. Louvar, "Chemical Process Safety: Fundamentals with Applications", Prentice Hall International Series in the Physical and Chemical Engineering Sciences, 1990. 2. N.Gizli, C.Uraz “Process Safety and Hazard Prevention” ders notları, İzmir, Mart, 2015.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama133
Bireysel Çalışma133
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)68
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ÖÇ12324   2  3   3   5  5
ÖÇ21533332      3   3   5
ÖÇ3 2    2  2   3  2  5  
ÖÇ4  3  2  2    3     5  
ÖÇ5 2 3      3   3    55 
ÖÇ6    2   2    3   2 5  
ÖÇ7                      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr