Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İST301REGRESSION ANALYSISZorunlu357
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin, değişkenler arasında fonksiyonel bir ilişki olması halinde bir model oluşturabilmelerini, oluşturulan modeli analiz edebilmelerini, modele ait parametre tahmininde bulunabilmeleri ve değişik kaynaklardan elde edilen veriler için istatistiksel çıkarsamada bulunabilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Onur KÖKSOY
Öğrenme Çıktıları
1İstatistiksel model yapısını kavrayabilme
2Doğrusal model tahmini yapabilme
3Model anlamlılık kontrolünün farkında oluş
4Model geçerliliğinin farkında oluş
5Normallik varsayımının geçerliliğini sınayabilme
6Korelasyon katsayısını yorumlayabilme
7Verilen herhangi bir veri setini regresyon model varsayımları altında analiz edebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Basit Lineer Regresyon. Model ve Tahmin. Eğim ve kesişim parametrelerinin çıkarım. Anova Yaklaşımı. Güven aralıkları. Korelasyon. Çoklu Lineer Regresyon Full model testi. Değişken seçimi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Basit Lineer Regresyon
2Model and Tahmin
3Model and Tahmin
4Eğim ve kesişim parametrelerinin çıkarımı
5Eğim ve kesişim parametrelerinin çıkarımı
6Anova Yaklaşımı
7Arasınav- Güven aralıkları
8Korelasyon
9Çoklu Lineer Regresyon
10Model and Tahmin
11Full model testi
12 Full model testi
13Değişken seçimi
14Değişken seçimi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Arnold, M. “Introduction to Probability and Statistics” Smith, D., F., “Applied Regression Analysis” Wasserman, N., F., “Applied Linear Statistical Models” Paul Newbold, William L. Carlson, Betty M. Thorne, “Statistics for Business and Economics
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma16060
Okuma14456
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)216
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ÖÇ1 5   44          4      
ÖÇ2 5   44          4      
ÖÇ3 5   44          4      
ÖÇ4 5   44          4      
ÖÇ5 5   44          4      
ÖÇ6 5   44          4      
ÖÇ7 5   44          4      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr