Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
502001102010EKONOMİZorunlu122
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Ekonomi ile ilgili temel kavramları açıklamak, ülkelerin ve işletmelerin temel ekonomik faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin sonuçlarını değerlendirmek, işletmelerin ekonomik olayların mikro ve makro sonuçlarını gözleyerek daha rasyonel kararlar almalarını sağlamak, ülkelerin temel ekonomik sorunlarını analiz etmek, piyasaları ve piyasaların oluşmasını sağlayacak ekonomik unsurları değerlendirmek, makroekonomik konuların işletme politikalarına etkilerini analiz etmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Turan ATILGAN - Doç.Dr. Seher KANAT
Öğrenme Çıktıları
1Ekonomi ile ilgili temel kavramları açıklayabilme
2Ekonomik olayların makro ve mikro açıdan etkilerini kavrayabilme
3Ülkelerin ortak ekonomik sorunlarını açıklayabilme
4Ekonomik sistemleri ve özelliklerini açıklayabilme
5Talep ve arz fonksiyonlarını ve aralarındaki bağlantıları kavrayabilme
6İşletmeler arası bütünleşme çeşitlerini açıklayabilme
7Piyasa ve piyasa çeşitlerini açıklayabilme
8Fiyat ve fiyat çeşitlerini açıklayabilme
9Milli gelir kavramını açıklayabilme
10Para ve para politikası araçlarını açıklayabilme
11İstihdamın önemini kavrayabilme
12Ekonomik büyüme ve kalkınma stratejilerini açıklayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ekonominin önemi, ekonomi ile ilgili temel kavramlar ve bunların işletmeler ve ülkeler üzerindeki etkisi, ekonomik olayların makro ve mikro açıdan değerlendirilmesi, ülkelerin ortak ekonomik sorunları, ekonomik sorunların giderilmesinde uygulanabilecek önlemler, ekonomik sistemler, piyasa ve piyasa çeşitleri, talep ve arz fonksiyonları, fiyat ve fiyat çeşitleri, işletmeler arası bütünleşmeler, para ve para politikası araçları, milli gelir, istihdam, ekonomik büyüme ve kalkınma stratejileri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin genel içeriği ve amacı hakkında öğrencileri bilgilendirmek
2Ekonomi ile ilgili temel kavramlar
3Ulusal ekonomik sorunların temel çerçevesinin çizilmesi
4Ekonomik sistemler ve sonuçları
5Piyasa kavramı ve piyasa çeşitleri
6Piyasa çeşitleri ve uygulanacak politikalar
7İşletmeler arası bütünleşmeler, nedenleri ve sonuçları
8Ara Sınav
9İşletmeler arası bütünleşmeler, nedenleri ve sonuçları
10Para ve para ile ilgili temel kavramlar
11Para politikası araçları
12Parasal sorunlar (enflasyon, deflasyon, stagflasyon, revalüasyon ve devalüasyon)
13Milli gelir, büyüme ve kalkınma sorunları
14Genel değerlendirme ve Türkiye’nin ekonomik analizi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Atılgan T., 2014, Ekonominin Temelleri, Meta Yayıncılık Özgüven A., 2001, İktisat Bilimine Giriş, Bursa Uludağ Üniversitesi Yayınları Harvey J., 1983, Modern Economics, Macmillan Education Ltd. Eğilmez M., 2012, Kolay Ekonomi, Remzi Kitabevi Roubini N., Mihm S., 2012, Kriz Ekonomisi, Pegasus Yayıncılık Sedlacek T., 2017, İyi, Kötü ve Ekonomi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11414
Final Sınavı12020
Derse Katılım13226
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1      3  4   
ÖÇ2       32   2
ÖÇ3      33    2
ÖÇ4      3      
ÖÇ5        2    
ÖÇ6      3      
ÖÇ7      3      
ÖÇ8      3      
ÖÇ9      3      
ÖÇ10      33     
ÖÇ11        2    
ÖÇ12      3  4  2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr