Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
502002152007İŞLETME YÖNETİMİZorunlu242
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgilerin verilmesi Yöneticilerin teknik ve sosyal sorumlulukları Yöneticilerin işletme performansı üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi Yönetim kalitesinin sonuçlarının saptanması Grup çalışmasının önemini kavratmak ve öğrencilerin araştırma yapma becerisini geliştirmek için 3-5 kişilik gruplar halinde ödev vermek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Turan ATILGAN - Doç. Dr. Seher Kanat
Öğrenme Çıktıları
1Yönetim ile ilgili temel kavramları açıklayabilme
2Yönetimin önemini kavrayabilme
3Farklı yönetim yaklaşımlarını açıklayabilme
4Yöneticinin özelliklerini sıralayabilme
5Planlamanın özelliklerini açıklayabilme
6Örgütlemenin özelliklerini açıklayabilme
7Yöneltmenin özelliklerini açıklayabilme
8Karar vermenin özelliklerini açıklayabilme
9Koordinasyonun özelliklerini açıklayabilme
10Kontrolün özelliklerini açıklayabilme
11Motivasyonun işletmeler açısından önemini kavrayabilme
12Motivasyon teorilerini açıklayabilme
13Liderin özelliklerini sıralayabilme
14Tekstilde yönetim kalitesini belirleyen unsurları açıklayabilme
15Takım içinde çalışabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yönetimin tanımı ve niteliği, yönetim ile ilgili temel kavramlar, yönetim düşüncesinin evrimi, yönetim yaklaşımları ve özellikleri, yöneticinin tanımı ve nitelikleri, yönetim fonksiyonları (planlama, örgütleme, yöneltme, karar verme, koordinasyon, kontrol), motivasyon, liderlik, tekstilde yönetim kalitesini belirleyen unsurlar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Yönetim kavramının önemi ve işletmecilikteki etkileri
2İşletme yönetimi ile ilgili temel kavramlar ve bunların etkileri
3Yönetim düşüncesinin gelişimi-klasik yönetim düşüncesi
4Yönetim düşüncesinin gelişimi- neo-klasik ve modern yönetim düşüncesi
5Farklı yönetim yaklaşımlarının karşılaştırılması
6Yönetim fonksiyonları-planlama
7Yönetim fonksiyonları-örgütleme
8Ara Sınav
9Yönetim fonksiyonları-yöneltme
10Motivasyon ve liderlik
11Yönetim fonksiyonları-koordinasyon ve kontrol
12Yönetici yetiştirme ve değerlendirme teknikleri
13Yönetim kalitesinin unsurları
14Türk tekstil firmalarındaki yönetsel faaliyetler ve etkileri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Atılgan T., 2016, İşletme Yönetimi, Meta Yayıncılık Koçel T., 1989, İşletme Yöneticiliği, İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayınları Can H., 1994, Organizasyon ve Yönetim, Siyasal Kitapevi Pfeffer J., 1999, Güç Merkezli Yönetim, Boyner Holding Yayınları Kozlu C., 2017, Liderin Kitaplığı: Yönetmeyi Öğrenmenin Temel Taşları, Remzi Kitabevi Aktan C.C., 2003, Değişim Çağında Yönetim, Sistem Yayıncılık Harvard Business Review, 2000, Kriz Yönetimi, MESS Yayınları, Yayın No: 328 Rosen R.H., 1998, İnsan Yönetimi, MESS Yayınları, Yayın No: 260
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Ev Ödevi150
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11414
Derse Katılım13226
Takım/Grup Çalışması11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1      3      
ÖÇ2       42    
ÖÇ3      3      
ÖÇ4       4     
ÖÇ5      3      
ÖÇ6      3      
ÖÇ7      3      
ÖÇ8      3      
ÖÇ9      3      
ÖÇ10      3      
ÖÇ11       42    
ÖÇ12      3      
ÖÇ13       3     
ÖÇ14      34     
ÖÇ15   5    3    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr