Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
502013181994TEKSTİL KİMYASI IIZorunlu363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, selüloz ve selüloz lifleri, özel rejenere selüloz lifleri, yün ve ipek gibi protein lifleri, poliester, modifiye poliester, poliamid, poliakrilnitril, polipropilen, poliüretan elastomer gibi sentetik liflerin üretimi, özellikleri ve son gelişmeler hakkında bilgi vermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Esen Özdoğan
Öğrenme Çıktıları
1Doğal ve sentetik lifleri sınıflandırabilme
2Liflerin genel özelliklerini kavrayabilme
3Liflerinin üretim yöntemlerini açıklayabilme
4Liflerin özellikleri ile kullanım alanlarını ilişkilendirebilme
5Söz konusu lifler hakkında son gelişmeleri takip edebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Selüloz lifleri hakkında genel bilgiler, özellikle rejenere selüloz liflerinin üretimleri, özellikleri, Protein lifleri hakkında genel bilgiler, özellikle yün ve ipek liflerinin üretimleri, özellikleri, Sentetik lifler hakkında genel bilgiler, özellikle modifiye poliester, yeni tip poliamid lifleri, poliüretan elastomer liflerinin üretimleri, özellikleri, Söz konusu lifler hakkındaki son gelişmeler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tekstil Kimyası II dersinin kapsamı, tekstil liflerinin son durumu
2Protein lifleri hakkında genel bilgiler, ipek liflerinin kimyasal yapısı ve kimyasal özellikleri
3İpek liflerinin eldesi ve terbiyesi. Selüloz liflerinin kimyasal yapısı ve rejenere selüloz lifleri ve üretimindeki gelişmeler
43. jenerasyon rejenere selüloz lifi olan Lyocell liflerinin üretimi, özellikleri ve terbiyesi
5Sentetik lifler, molekülerüstü yapı, makromoleküller arası çekim kuvvetleri, sıcaklığın molekülerüstü yapıya etkisi. Poliester lifleri eldesi ve özellikleri
6Özel poliester lifleri, polietilentereftalat esasına dayanmayan poliester lifleri
7Kimyasal ve fiziksel olarak modifiye edilmiş polietilentereftalat esaslı poliester lifleri. Çekme yeteneği yüksek poliester lifleri, Düşük boncuklanma özelliğine sahip poliester lifleri
8Poliester dolgu lifleri,Yüksek kopma dayanımlı poliester lifleri, Antistatik poliester lifleri
9İnce ve çok ince poliester lifleri ve terbiyesi. Boyanma özellikleri geliştirilmiş poliester lifleri
10Ara Sınav
11Antistatik Sentetik lifler, Poliamid liflerindeki son gelişmeler
12Poliakrilnitril ve Poliüretan elastomer lifleri ve gelişmeler
13Yeni Tip sentetik lifler
14Yeni Tip sentetik lifler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Öğretim üyesinin ders notları 2. Işık Tarakçıoğlu, Tekstil Terbiyesi ve Makinaları Cilt: I, Tekstil Terbiyesinde Temel İşlemler ve Selüloz Liflerinin Terbiyesi 3. Işık Tarakçıoğlu, Tekstil Terbiyesi ve Makinaları Cilt: II, Protein Liflerinin Terbiyesi 4. Işık Tarakçıoğlu, Tekstil Terbiyesi ve Makinaları Cilt: III, Poliester Liflerinin Üretimi ve Terbiyesi 5. Necdet Seventekin, Tekstil Kimyası 6. Jiri Militky, Jiri Vanivek, Jiri Krystufek, Vaclav Hartych, Modified Polyester Fibres 7. Chemical Fibers dergileri 8. J.E. Mclntyre, Synthetic Fibres: Nylon, polester, acrylic, polyolefin
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav12020
Final Sınavı12424
Derse Katılım13226
Proje Sunma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ14          4 
ÖÇ24          4 
ÖÇ34   3  4   4 
ÖÇ44      4 4 4 
ÖÇ5        4  4 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr