Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
502014111998KALİTE KONTROLZorunlu472
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Tekstil mühendisliği öğrencileri için kalite kontrol çok önemlidir. İşletmelerin rekabet koşullarına ayak uydurabilmesi için kaliteye önem vermeleri gerekmektedir. Bu nedenle de her işletme kalite kontrol teknikleri ve standartları kullanmaktadır. Öğrencilerin bu derste genel kalite ve kalite kontrol, standart ve standardizasyon, kalite kontrol teknikleri, istatistiksel kalite kontrol, kalite yönetim sistemleri, kalite maliyetleri ve ISO 9000 kalite yönetim sistemleri konularında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Nilgün Özdil
Öğrenme Çıktıları
1İşletmelerde kalite ve kalite kontrol konusunda çalışmalar yapabilme
2İşletme içi kalite kontrol faaliyetlerinde kullanılacak istatistiksel yöntemleri kavrayabilme
3İşletme içi kalite Sistemi kurma çalışmalarına katılabilme
4Tekstil alanında kullanılan ulusal ve uluslar arası standartları kavrayabilme ve uygulayabilme
5İşletme içi kalite sistemi kurma ve sürdürmede karşılaşılan maliyetleri kavrayabilme
6
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kalite, kalite kontrolü, kaliteye etkileyen faktörler, kalite kontrolünün işletmeye olan katkıları, kalite kontrol teknikleri, istatistiksel kalite kontrol, standart ve standardizasyon, muayene, kalite maliyetleri, kalite güvence sistemleri, toplam kalite kontrolü.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kalite tanımı, dünyada ve Türkiye`de kalite kontrolünün tarihsel gelişimi, Türk tekstil endüstrisinde kalite
2Kaliteyi oluşturan unsurlar, kalite kontrolu
3Toplam kalite yönetimi, kaizen
4Standart ve standardizasyon, standart çeşitleri, TSE
5İÖrnekleme, örnekleme yöntemleri, muayene (tek katlı, çift katlı, çok katlı kabul örneklemesi)
6İstatistiksel kalite kontrol, normal dağılış eğrisi, kontrol kartları (X, np, p, c kontrol kartları), üst ve alt kontrol sınırlarının matematiksel hesaplanması
7Ara Sınav
8Kalite araçları, veri toplama ve değerlendirme, frekans tablosu oluşturma, histogram hazırlama, çetele diyagramı, dağılım diyagramı
9Kalite araçları, kalite çemberleri, pareto analizi, matris diyagramı
10Kalite araçları, beyin fırtınası, ağaç diyagramı, sebep sonuç analizi
11Kalite maliyetleri (önleme, değerlendirme, başarısızlık maliyetleri), matematiksel hesaplama yöntemleri
12ISO 9000 kalite yönetim sistemleri, amacı, gerekliliği, temel prensipler
13ISO 9001 belgelendirme süreci, Tekstil sektöründe uygulama örnekleri
14Kalite fonksiyon göçerimi, EFQM Mükemmellik Modeli, 6 Sigma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 Prof.Dr. Nilgün ÖZDİL tarafından hazırlanan ders notları  Konu ile ilgili makaleler  Ishikawa K., Toplam Kalite Kontrolu, Kalder Yayınları, 1995.  Kavrakoğlu, İ., 1996, Toplam Kalite Yönetimi, Kalder Yayınları, No:3.  Taptık Y, Keleş Ö., Kalite Savaş Araçları , Kalder yayınları, 1998.  Özdemir T., İstatistiksel Kalite Kontrol, 2000.  Taşçı D., Eroğlu E., Çabuk S. N., Duman G., Ağlargöz O., Erdemir E., Özsoy E., A., Kalite Yönetim Sistemleri, Anadolu Üniversitesi, 2013.  Esin A., ISO 9000’in ışığında Toplam Kalite, 1999.  Juran Quality Control  Management Quality Control for the Textile Industry. Robert E. Krieger Publishing Company 1980  Grant E.L., Leavenworth ., “Statictical Quality Control” McGRAW-HILL Compy. 1996.  Randall R.C., “Randall’s Practical Guide to ISO 9000” Addıson-Wesley Publıshing Company 1995.  Kalite Derneği (KALDER) yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav190
Ev Ödevi110
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Ev Ödevi11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)65
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1       54    
ÖÇ2 4  4   3    
ÖÇ32  2   4     
ÖÇ4       44    
ÖÇ5 3  4        
ÖÇ6   4  5      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr