Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
502024011998MALİYET HESAPLARIZorunlu484
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Tekstil mühendisliği öğrencilerinin işletmelerin finansal tablolarını ve bu tabloların temel analizlerini ve analiz yöntemlerini öğrenmelerini sağlamak Tekstil işletmelerindeki maliyet kalemlerini ve bu kalemlerin toplam maliyetlere olan etkilerini saptamak Maliyet hesaplama yöntemini seçerek maliyet belirlemek Maliyet belirlemenin ve maliyet kontrolünün işletmelerin başarısına ve performansına olan etkilerini ortaya koymak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Turan ATILGAN - Doç. Dr. Seher KANAT
Öğrenme Çıktıları
1Maliyet muhasebesinin önemini kavrayabilme
2Bilanço ve gelir tablosu kalemlerini açıklayabilme
3Rasyo analizi yapabilme
4Finansal analiz tekniklerini kullanarak problem çözebilme
5Maliyet kalemlerini sınıflandırabilme
6Stok değerlendirme yöntemlerini kullanarak problem çözebilme
7Ücretlendirme sistemlerini kullanarak problem çözebilme
8Tekstil ve hazır giyim işletmelerinde üretim maliyetlerini hesaplamada kullanacağı yöntemi seçebilme
9Tekstil ve hazır giyim işletmelerinde üretim maliyetlerini hesaplayabilme
10Tekstil ve hazır giyim işletmelerinde alternatif, ek ve batık maliyetleri hesaplayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İşletmelerde yatırım maliyetleri analizi ve finansal analiz teknikleri, bilanço ve gelir tablosunun incelenmesi, rasyo analizi, maliyet muhasebesinin amacı ve önemi, maliyet kalemlerinin incelenmesi, stok değerlendirme yöntemleri, işçilik maliyetleri, ücret sistemleri, genel üretim giderleri, sipariş maliyet yöntemi, safha maliyet yöntemi, tam, değişken, normal, direkt maliyet yöntemleri, fiili ve standart maliyet yöntemleri, alternatif, ek ve batık maliyetler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İşletmelerde yatırım maliyetleri analizi
2İşletmelerde finansal analiz teknikleri
3Bilanço ve gelir tablosu, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
4Bilanço ve gelir tablosu, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
5Maliyet muhasebesinin amaçları ile maliyet, gider ve harcama kavramları
6Stok değerlendirme yöntemleri–1
7Stok değerlendirme yöntemleri–2
8Ara sınav
9İşçilik maliyetleri ve ücret sistemleri
10Genel üretim giderleri
11İşletmelerde üretim maliyetlerini hesaplama yöntemleri (Sipariş maliyet yöntemi)
12İşletmelerde üretim maliyetlerini hesaplama yöntemleri (Safha maliyet yöntemi)
13İşletmelerde üretim maliyetlerini hesaplama yöntemleri (Tam, değişken, normal, direkt maliyet yöntemleri)
14İşletmelerde üretim maliyetlerini hesaplama yöntemleri (Fiili ve standart maliyet yöntemleri)
15Karar verme aracı bakımından maliyetler (Alternatif, ek ve batık maliyetler)
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yükçü S., 1999, Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Cem Ofset Savcı M., 1999, Maliyet Muhasebesine Giriş, Akademi Yayınevi Datar S. M., Foster G., Horngren C. T., 2002, Cost Accounting: A Managerial Emphasis, Prentice-Hall Akdoğan N., 2015, Maliyet Muhasebesi Uygulamaları, Gazi Kitabevi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav14646
Final Sınavı14646
Derse Katılım14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1       3     
ÖÇ2      4      
ÖÇ3 5           
ÖÇ4 5           
ÖÇ5      33     
ÖÇ6 5           
ÖÇ7 5           
ÖÇ8 4           
ÖÇ9 5           
ÖÇ10 5           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr