Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
502013222017TERMODİNAMİK VE ISI İLETİMİZorunlu354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Derste öğrencilere termodinamik ve ısı iletiminin genel kavramları ile kanunları öğretilir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Ahmet Çay
Öğrenme Çıktıları
1Termodinamik ve ısı iletimi konusunda temel bilgileri edinme
2Bir sistemin enerji analizini yapabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Termodinamiğin Temel Kavramları, Saf Maddenin Özellikleri, Termodinamiğin Birinci Yasası: Kapalı Sistemler, Termodinamiğin Birinci Yasası: Kontrol Hacimleri, Termodinamiğin İkinci Yasası, Isı transferine giriş, Bir boyutlu, kararlı halde iletim, İki boyutlu, kararlı halde iletim
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Termodinamiğin temel kavramları: Fiziksel boyutlar ve birimler, sistem ve özellikleri, yoğunluk ve özgül ağırlık, hal ve denge, hal değişimleri, sıcaklık ve termodinamiğin sıfırıncı yasası, sıcaklık ölçekleri, basınç, barometre ve manometre
2Saf maddenin özellikleri: Saf maddenin fazları, faz değişimleri, entalpi, faz değişim diyagramları
3Saf maddenin özellikleri: Mükemmel gazlar, mükemmel gaz hal denklemi, sıkıştırılabilme çarpanı
4Enerji ve enerji geçişi: Enerjinin biçimleri, mekanik enerji, ısı ve iş kavramları, elektrik işi, yay işi, mil işi
5Termodinamiğin birinci yasası, Kapalı sistemler: Temel fonksiyonların türev ve integral çözümleri, hareketli sınır işi, politropik hal değişimleri
6Termodinamiğin birinci yasası, Kapalı sistemler: Kapalı sistemler için enerji denkliği, özgül ısı, mükemmel gazların entalpi ve iç enerjisi, katı ve sıvıların entalpi ve iç enerjisi
7Termodinamiğin birinci yasası, Kontrol hacimleri: Sürekli akışlı açık sistemler, kütlenin korunumu, enerjinin korunumu, akış işi
8Termodinamiğin birinci yasası, Kontrol hacimleri: Lüleler ve yayıcılar, türbinler ve kompresörler, karışma odaları, ısı değiştiriciler
9Termodinamiğin ikinci yasası: Isıl verim, Kelvin-Planck ifadesi, ısı pompaları, etkinlik katsayısı, Clausius ifadesi, tersinir ve tersinmez hal değişimleri, Carnot çevrimi
10Ara sınav
11Isı transferi genel kavramlar: Isı geçişi, iletim, Fourier yasası, taşınım, Newton’un soğutma yasası, ışınım, Stefan-Boltzman yasası
12Isı iletimine giriş: İletim denklemi, ısı iletim katsayısı, bir boyutlu, kararlı halde iletim, düzlemsel duvar, ısıl direnç, karma duvar
13Isı iletimine giriş: Radyal sistemlerde ısı iletimi, ısı üretiminin olduğu sistemlerde iletim
14Sürekli rejimde iki boyutlu ısı iletimi
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 Y. Çengel, M.A. Boles,(Çeviri: Taner Derbentli) “Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik”, Literatür Yayıncılık, 1996.  G.J. Van Wylen, R.E. Sonntag, Fundamentals of Classical Thermodynamics, Wiley, 1985.  F.P. Incropera, D.P. DeWitt, “Fundamentals of Heat and Mass Transfer, John Wiley and Sons, 1996.  J.P. Holman, “Heat Transfer, McGraw Hill, 1997.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım13339
Problem Çözümü13535
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)114
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ14      4 2   
ÖÇ25   3  4 1   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr