Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
502024042017DOKUMA MAKİNALARIZorunlu474
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrencilere dokuma makineleri ve temel elemanları hakkında bilgi vermek, dokuma teknolojisinde gerçekçi koşullar altında karşılaşılabilecek problemleri çözme yeteneğini kazandırmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Güldemet Başal Bayraktar
Öğrenme Çıktıları
1Dokuma teknolojisinin temel prensiplerini kavrayabilme
2Dokuma makinalarının elemanlarını ve özelliklerini sıralayabilme
3Dokuma makinalarının tiplerini, dokumanın gerçekleşmesi için gerekli olan temel mekanizmaları kavrayabilme
4Dokuma kumaşların özelliklerini kavrayabilme
5Gerçekçi koşullar altında dokuma problemlerini belirleme, analiz etme ve çözme becerisini kazanma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dokuma makinelerinin temel elemanları ve görevleri, çözgü salma, tefe vurma, kumaş çekme ve sarma mekanizmaları, atkı atım sistemleri, ağızlık açma mekanizmaları, otomasyon ve kontrol sistemleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dokuma makinelerinin tarihçesi, genel özellikleri ve sınıflandırılmasıDokuma tezgahlarının tanıtılması, sınıflandırılması
2Temel dokuma hareketleri Dokuma makinelerinin temel hareketlerinin tanıtılması
3Çözgü salma, tefe vurma, kumaş çekme ve sarma mekanizmaları, kontrol ve kumanda sistemleriÇözgü salma, tefe vurma, kumaş çekme ve sarma mekanizmalarının ve kontrol ve kumanda sistemlerinin tanıtılması
4Ağızlık açma sistemleri Ağızlık açma sistemlerinin tanıtılması
5Eksantrikli ağızlık açma sistemi Kam ve eksantrik mekanizmalarının tanıtılması
6Armürlü ağızlık açma sistemi Armür mekanizmalarının tanıtılması
7Jakarlı ağızlık açma sistemiJakar mekanizmasının tanıtılması
8Atkı atım sistemleri Atkı atım sistemlerinin tanıtılması
9Mekikli dokuma makinalarıMekikli dokuma makinalarının tanıtılması
10Arasınav
11Mekikçikli dokuma makinalarıMekikçikli dokuma makinalarının tanıtılması
12Kancalı dokuma makinalarıÖdev Sunumları
13Hava jetli ve su jetli dokuma makinalarıÖdev Sunumlar
14Çok fazlı dokuma makinaları Ödev Sunumları
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 H.R. Alpay , “Dokuma Makinaları”, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, 1985  M. Yakartepe, Z. Yakartepe “Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Merkezi Tekstil Teknolojisi”, 1995  Ormerod & W.S. Sondhelm “ Weaving-Technology and Operations”, The Textile Institute, Manchester 1995.  S. Adanur, “ Handbook of Weaving”, Technomic Publishing Co.,Inc., U.S.A. 2001.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav170
Ev Ödevi130
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Uygulama/Pratik13113
Rapor Hazırlama12020
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)123
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1          4  
ÖÇ2       3  4  
ÖÇ3       3  4 3
ÖÇ4    2     2  
ÖÇ5    4        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr