Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
502001092018GENEL KİMYAZorunlu116
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, sektörde tekniker ünvanıyla çalışacak öğrencilere kimyanın temel kavramlarını öğretmek, kimya biliminin önemini kavratmak, öğrencilerin soru çözme ve doğru düşünme yeteneğini geliştirmektir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Seçkiner DÜLGER İRDEM
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Madde, Atom yapısı, Kimyasal bağlar, molekül geometrisi, mol kavramı,kimyasal eşitlikler,kimyasal reaksiyonlar, asit, baz reaksiyonları, yükseltgenme indirgenme reaksiyonları, gazlar,sıvılar, katılar,çözeltiler , çözelti problemleri,kimyanın temel yasaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1. Erdik, Ender; Sarıkaya, Yüksel; Temel Üniversite Kimyası, Ankara, Hacettepe Taş Kitapçılık,1986. 2. Mortimer, C.E, Modern Üniversite Kimyası,İstanbul, Çağlayan Kitabevi,cilt:I-II YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Ralph H. Petrucci, çev.ed.T.Uyar, 2005, Genel Kimya ilkeler ve Uygulamalar DERS ARAÇLARI: Laboratuvar deney gereçleri, Bilgisayar, Projeksiyon cihazı ve Bilimsel hesap makinesi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr