Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
502001362018ORGANİK KİMYAZorunlu125
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
 Organik bileşiklerin yapılarını, bağ düzenini ve adlandırılmalarındaki basit kuralları vermek  Tekstil endüstrisinde lif üretiminde kullanılan ana maddelerin hemen hemen tamamının organik olması, bu liflerin terbiye ve boyama işlerinde kullanılan yardımcı maddelerin de önemli kısmının organik madde olması nedenleriyle bunların birbirlerine karşı davranışlarını anlayabilecek, değerlendirebilecek ve muhtemel problemleri çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bu ders kapsamında vermeye çalışmak  Reaksiyon mekanizmalarından örnekler vererek konuların daha iyi anlaşılmasını sağlamak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Ebru Bozacı
Öğrenme Çıktıları
1Organik kimyanın tanımını ve uğraş alanlarını kavrayabilme
2Organik bileşikleri sınıflandırabilme
3Organik reaksiyonları açıklayabilme
4Organik bileşikleri kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Organik Kimya’nın tanımı ve uğraşı alanı, karbon elementinin atom yapısı ve bağ yapma özelliği, organik reaksiyonların genel yürüyüşü ve izomeri, organik bileşiklerin sınıflandırılması, alkanlar, alkenler, alkinler, alkil halojenürler, aromatikler, alkoller, eterler, aldehitler, ketonlar, karboksilli asitler ve türevleri: asit halojenürler, asit anhidritleri, karboksilli esterler, amidler, nitriller, aminler, aril halojenürler, dikarboksilli asitler, hidroksi, keto ve amino asitler, polimerler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Organik kimyaya giriş, organik bileşiklerin genel özellikleri, atom yapısı, bağlar.
2Elektron yoğunluğuna etki eden faktörler, reaktiflerin sınıflandırılması, organik kimyada reaksiyon tipleri,
3Organik bileşiklerin isimlendirilmesi, organik bileşiklerin sınıflandırılması, alkanlar, alkanların elde edilişleri, genel özellikleri
4Alkenler, isimlendirilmeleri, elde edilişleri, genel özellikleri
5Polimerizasyon reaksiyonları, polietilen, polipropilen, poliisobutilen, polibuten-1, Etilen Türevlerinin (Vinil Bileşiklerinin) Polimerizasyonu, Polivinilasetat, Polivinilalkol,
6Polienler, Alkinler, genel özellikleri, Aliçiklik hidrokarbonlar
7Aromatik hidrokarbonlar
8Hidrokarbonların halojen türevleri, alkoller
9Ara sınav
10Diğer alifatik ve aromatik bir değerli alkoller, çok değerli alkoller
11Fenoller, çok değerli fenoller, kinonlar, tioalkoller, eterler, nitro bileşikleri
12Aminler, aromatik aminler, nitril ve isonitril bileşikleri
13Siyan bileşikleri, sülfonik asitler ve türevleri
14Metal organik bileşikler, diğer metal organik bileşikler, karbonil bileşikleri, aldehit ve ketonlar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI/DİĞER MATERYAL :  Aykut İkizler, Organik Kimyaya Giriş, KTÜ Fen-Ed. Fak. Yayınları 4.Baskı, 1996  Celal Tüzün, Organik Kimya, Okan Yayın Dağıtım, 4.Baskı, Ankara, 1989 Yardımcı Kitaplar:  H. Hart; D.J. Hart; L.E. Craine, Organik Kimya 9.Baskı Çeviri Editörü Tahsin Uyar Palme Yayıncılık, Ankara, 1998  R.C. Atkins and F.A. Carey Organik Kimya Çeviri Editörü Gürol Okay-Yılmaz Yıldırım Bilim Kitabevi, Ankara, 1999
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav14040
Final Sınavı17171
Derse Katılım13339
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ14     3    4 
ÖÇ24     3    4 
ÖÇ3443   3    4 
ÖÇ44     3    4 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr