Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
502002362018ETİKZorunlu242
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrencilerin gerek sosyal gerekse mesleki yaşamlarında etik ilkeleri benimseyebilmesi, takım çalışmasının yerini tanımlayabilmesi, sosyal ve mesleki problemleri yorumlayabilmesi, etik ilkeler çerçevesinde çözüm üretebilmesinin sağlanması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. E. Perrin AKÇAKOCA KUMBASAR
Öğrenme Çıktıları
1Temel etik kavramlarını tanımlayabilme
2Etik problemleri analiz edebilme
3etik ilkeleri öğrenme sürecine uygulayabilme
4Etik kuralları ve kavramları hem etik ikilemlere, hem sosyal konulara, hem de etik karar verme sürecine uygulayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Öğrencilerin sosyal ve mesleki yaşamda etik kurallar üzerinde düşünmesi, yorumlaması ve uygulama yeteneğini geliştirebilme.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Derse ve etiğe giriş ve ders hakkında sohbet toplantısı
2Ahlak ve etik-etik nedir
3Etik Teoriler-Erdem Etiği
4Etik Teoriler-Erdem Etiği
5Yayın etiği
6Yayın etiği
7Sınav
8Etik Teoriler-Faydacı yaklaşım
9Etik Teoriler-Faydacı yaklaşım
10Etik Teoriler: Deontolojik Yaklaşım
11Etik Teoriler: Deontolojik Yaklaşım
12Meslek etiği
13Meslek paydaşlarıyla (işverenler/yöneticiler, meslektaşlar/çalışanlar, meslek kuruluşları, müşteriler, toplum) lişkilerde etik ilkeler
14Dönemin genel değerlendirmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Etik konusunu içeren her türlü kitap, dergi, yayın.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11818
Final Sınavı12020
Derse Katılım13226
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)64
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1     4       
ÖÇ2     5       
ÖÇ3     4       
ÖÇ4     5       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr