Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
504002042003FİZİKSEL KİMYAZorunlu233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı temel fiziksel kimya bilgilerini ve çeşitli fizikokimya uygulamalarını öğretmektir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Armağan KINAL
Öğrenme Çıktıları
1Fiziksel kimyanın temel kavramlarını kavrayabilme
2Fiziksel kimyanın problemlerini çözebilme yetisi kazanma
3Gıda mühendisliği yaparken karşınına çıkacak fiziksel kimya ile ilgili problemlere çözüm getirebilme becerisi kazanma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Temel kavramlar, ideal gazlar ve ideal gaz karışımları, gazların kinetik teorisi, moleküler hızların dağılımı, gerçek gazlar ve van der Waals eşitliği, termodinamiğin birinci yasası, iç enerji ve entalpi fonksiyonları, izotermal ve adiyabatik prosesler, termodinamiğin ikinci ve üçüncü yasaları, entropi, serbest enerji, termokimyasal tepkimeler, kimyasal denge, kimyasal kinetik, tepkime hızı, mertebesi ve molekülaritesi, tepkime hızlarının ölçüm yöntemleri, hız sabiti sıcaklık ilişkisi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Fiziksel kimyaya giriş ve temel kavramlar
2İdeal gazlar ve ideal gaz karışımları
3Gazların kinetik teorisi ve moleküler hızların dağılımı
4Gerçek gazlar ve van der Waals eşitliği
5Termodinamiğin birinci yasası
6İzotermal ve adiyabatik prosesler
7İç enerji ve entalpi fonksiyonları
8Arasınav
9Termodinamiğin ikinci ve üçüncü yasaları
10Serbest enerji
11Termokimyasal tepkimeler
12Kimyasal denge
13Kimyasal kinetik: tepkime hızı, mertebesi ve molekülaritesi
14Tepkime hızlarının ölçüm yöntemleri
15Hız sabiti sıcaklık ilişkisi
16Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: Sarıkaya, Y., “Fizikokimya”, Gazi Büro Kitabevi, Ankara, 2. baskı, (1997). YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Levine, I. N., “Physical Chemistry”, 4th Edt., McGraw-Hill, (1995). 2. Noggle, J.H., “Physical Chemistry”, Little, Brown and Company, (1985). 3. Atkins, P.W., “Physical Chemistry”, Oxford University Pres, 5th Edt., (1995)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)92
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1  543   5 4    
ÖÇ2  45    4 4    
ÖÇ3   55    4  3  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr