Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
504002101994AKIŞKANLAR MEKANİĞİZorunlu247
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Akışkanlar mekaniği gıda mühendisliğinin işlemlerinin tümünde yer alan momentum aktarımının temel prensipleri içerir. Akışkanlar ve akışkanların bulunduğu sistemler mühendislik yaklaşımı ile incelenmektedir. Bu derste öğrencilerin akışkanlar mekaniği konusundaki temel bilgileri öğrenmesi ve problemler çözerek bu bilgilerini gerçek sistemler üzerinde uygulamaları hedeflenmiştir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof Dr. Filiz İÇİER
Öğrenme Çıktıları
1Akışkanlar mekaniğinin statik ve dinamik durumlarını ayırt edebilmeyi öğrenme
2Momentum aktarımının temel prensipleri konusunda bilgi sahibi olma
3Matematik ve fizik derslerinde edinilen kazanımları da kullanarak, sentezleyici, çözümleyici olma yeteneğini kazanma
4Akışkanların ve akış tiplerinin sınıflandırılmasını öğrenme
5Kütle, enerji ve momentum denkliklerini kurabilme ve birbirleri arasındaki analojiyi kavrayabilme
6Verilen bir akışkan hattı için tasarım, analiz, çözümleme ve yorumlama yapabilme
7Akışkan hatlarında önemli olan boru, pompa, bağlantı elemanları ve akışölçerler gibi teçhizatların tasarım sırasında seçimlerinde hijyen, enerji ve çevre açısından da önemli olan hususları kavrayabilme
8Katıların akışkan içindeki hareketini inceleyebilme
9Problemleri bilgisayar programı destekli çözebilme ve sonuçları görsel olarak sunabilme yeteneğinin kazanılması
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Kütle ve Enerji Denklikleri (önerilen) Matematik I, II, III (önerilen)
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Akışkanlar mekaniği dersi, akışkanlar statiği ve akışkanlar dinamiği olarak iki ana bölümde işlenmektedir. Akışkanlar statiği bölümünde durgun haldeki akışkanın özellikleri ve davranışı, akışkanlar dinamiği bölümünde ise hareket halindeki akışkanın davranışı ve çevreyle etkileşimi öğretilmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Temel kavramlarKonu ile ilgili soru çözümleri
2Akışkan Statiğine Giriş; Basınç, Manometreler ve AyırıcılarKonu ile ilgili soru çözümleri
3Akışkan Statiği; Hidrostatik kuvvetKonu ile ilgili soru çözümleri
4Genel Transport Denklemi, Akışkanların SınıflandırılmasıKonu ile ilgili soru çözümleri
5Kütle Denklikleri-kararlı ve kararsız halKonu ile ilgili soru çözümleri
6Enerji Denklikleri-kararlı ve kararsız halKonu ile ilgili soru çözümleri, Uygulama Sınavı-1
7Momentum Denklikleri-kararlı ve kararsız halKonu ile ilgili soru çözümleri
8ArasınavUygulama yapılmıyor
9Borular İçinde AkışKonu ile ilgili soru çözümleri
10Borular İçinde Akış; Enerji Kayıpları, Pompalama SistemleriKonu ile ilgili soru çözümleri
11Pompa Seçimi, Boyut AnaliziKonu ile ilgili soru çözümleri
12Katı Cisimler Üzerinden AkışKonu ile ilgili soru çözümleri
13Katı ve Akışkan YatakKonu ile ilgili soru çözümleri
14Akış ÖlçerlerKonu ile ilgili soru çözümleri, Uygulama Sınavı-2
15Öğrenci Sunumları (Ödev 5) ve Genel DeğerlendirmeVideo gösterimleri ve örnek durum analizleri
16Final SınavıUygulama yapılmıyor
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1. Çengel, Y.A., Turner, R.H., 2008. Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences, 3rd Ed., McGraw-Hill Inc., USA 2. Geankoplis, C.J., 2003. Transport Processes and Seperation Process Principles, 4th Ed., Prentice Hall, USA YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Çengel, Y.A., Cimbala, J.M., 2008. Akışkanlar Mekaniği, Temelleri ve Uygulamaları (Çeviri Editörü: Tahsin Engin), Güven Kitabevi, İzmir
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav175
Bireysel Çalışma125
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Bireysel Çalışma2612
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8540
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma81080
Laboratuvar Sınavı212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)209
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1  4444  5      
ÖÇ2  5444  4      
ÖÇ3  5444 34 4  3 
ÖÇ4  35544 4   3  
ÖÇ5  45443 4 3 333
ÖÇ6  3544434 3 34 
ÖÇ7  35454 4 4 354
ÖÇ8  44443 4      
ÖÇ9  45545 55   3 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr