Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
504003012008FOOD ENGINEERING UNIT OPERATIONS-IZorunlu354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Bu derste gıdalara uygulanan hazırlama, temizleme, ayırma gibi birincil işlemlerin yanı sıra kırma, öğütme, karıştırma, membran ayırma, filtrasyon ve santrifügasyon gibi işlemlerin teori ve uygulamaları verilmektedir. Bu proseslerin gıda sanayindeki uygulamaları ve kullanılan makineler hakkında öğrencinin bilgilendirilmesi ve öğrencilerin proses ve ekipman dizaynı yapabilecek düzeye getirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Şebnem TAVMAN, Assist. Prof. Dr. Seher KUMCUOĞLU
Öğrenme Çıktıları
11.Hammaddeye uygulanan hazırlama, temizleme ve ayırma gibi birincil işlemleri öğrenme.
22. Temizleme ve ayırma tekniklerini ve bu işlemlerde kullanılan sistemleri öğrenme.
33.Boyut küçültme ve elek analizi işlemlerinin temel prensiplerini öğrenme.
44. Kırma ve öğütme işlemlerinde güç tüketimini hesaplayabilme.
55. Emülsifikasyon işlemi ve emülgatörler hakkında bilgi sahibi olma.
66. Karıştırma, filtrasyon, santrifugasyon işlemleri ile ilgili hesaplamaları öğrenme.
77. Gıda endüstrisinde kullanılan karıştırıcılar, filtre sistemleri, homojenizatörler, membran ayırma sistemleri ve santrifüjleri öğrenme ve bu makinelerin çalışma prensipleri hakkında bilgi sahibi olma.
88. İşlenmiş bir gıda üretiminde hammaddeden başlayarak uygulanacak tüm işlem basamaklarını ve kullanılacak ekipmanı belirleyebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Gıda endüstrisinde kullanılan temizleme, ayırma ve sınıflandırma sistemleri, kümülatif ve diferansiyel elek analizi problemleri, öğütme işlemlerinde kullanılan ekipmanlar, kırma ve öğütmede kullanılan temel kanunlar ve teorik güç hesaplama, karıştırma ve yoğurma sistemleri bunların teorik güç tüketimi hesaplamaları, emülsifiye etme temel prensipleri ve ekipmanları, filtrasyon işlemlerinde basınç değişimi teori ve problem çözümü, membran ayırma sistemleri ile gıda sanayinde kullanılan santrifügasyon işlemlerinin teori ve uygulamaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş: hammadde ve proses
2Yaş ve kuru temizleme sistemleri
3Sınıflandırma ve ayırma sistemleri
4Boyut küçültme, kırma, öğütme teori ve hesaplamaları. Boyut küçültme işleminde güç tüketimi
5Boyut küçültmede kullanılan makineler ve çalışma prensipleri
6Sıvı-sıvı, sıvı-katı, sıvı-gaz, katı-katı karıştırma teori ve uygulamaları
7Gıda endüstrisinde kullanılan karıştırma sisitemleri
8Arasınav
9Emülsifikasyon, temel prensipleri ve uygulamaları
10Filtrasyon işlemi ve filtrasyon teorisi
11Gıda endüstrisinde kullanılan filtrasyon sistemleri
12Membran ayırma- ultrafiltrasyon ve ters osmoz
13Santrifügasyon teorisi ve genel uygulamaları
14Proje sunumları
15Proje sunumları
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1. Brennan, J.G., Butters, J.R., and Cowell, N.D. , 1990. Food Engineering Operations, Elsevier Applied Science, London, 700 pp. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Geankoplis, C.J.,2003. Transport Processes and Separation Process Principles 4th Edition, Prentice Hall NJ, 1026 pp. 2.Mc Cabe,W.L., and Smith,J.C. 1976. Unit Operations of Chemical Engineering 3th Edition, McGraw-Hill, Inc, New York, 1027 pp.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav190
Ev Ödevi110
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama12020
Proje Sunma11515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)112
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1   4           
ÖÇ2               
ÖÇ3  334          
ÖÇ4  534          
ÖÇ5   4           
ÖÇ6  544  3       
ÖÇ7  3 4          
ÖÇ8  553 33       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr