Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
504004142005BİTİRME ÖDEVİZorunlu474
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Öğrencilere öğrenim sırasında kazandırılan temel bilgileri, deneysel, bilgisayar destekli tasarım modelleme, optimizasyon veya bir yayın araştırma yoluyla pratik bir araştırmaya entegre etmek ve uygulama becerisi; konuyla ilgili bilgi kaynaklarına ulaşma ve yararlanma deneyimi; öğrencilere yaptıkları projeyi (çalışmayı) yazılı, sözlü ve poster olarak sunma becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Bölümdeki bütün öğretim üyeleri
Öğrenme Çıktıları
1Gıda mühendisliği ile ilgili bir konuyu değerlendirmek üzere daha önce öğrendikleri matematik, temel bilim ve mühendislik bilgilerini kullanabileceklerdir.
2Gıda Mühendisliğinin kapsadığı bir konuda bilgiyi derleyebilecek, ve/veya bir süreci veya sürecin bir parçasını tasarlayabilecek, ve/veya deneysel çalışma planlayabilecek, ve/veya deneysel verileri ilişkilendirebilecek veya ilişki türetebileceklerdir.
3Yazılı, sözlü ve poster sunu hazırlayabilecek ve sunabileceklerdir.
4Verilen bir program dahilinde çalışma disiplinini gerçekleştireceklerdir.
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bitirme ödevi, gıda mühendisliğinin kapsadığı alanlarda deneysel bir çalışma olabileceği gibi, bilgisayar destekli tasarım, modelleme ve anket çalışması şeklinde olabilir. Veya bazı öğretim üyeleri bir konuda yayınların araştırılarak derleme şeklindeki bir çalışmayı da bitirme ödevi olarak verebilirler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Öğretim üyesinin öğrencilere Bitirme ödevinin gerektirdiği teorik alt yapı konusunda bilgilendirmesi
1Öğretim üyesinin öğrencilere Bitirme ödevinin gerektirdiği teorik alt yapı konusunda bilgilendirmesi
2Bitirme ödevi konusunda öğrencilerin literatür çalışması
3Bitirme ödevi konusunda öğrencilerin literatür çalışması
4Bitirme ödevi konusunda öğrencilerin literatür çalışması
5Bitirme ödevi konusunda öğrencilerin literatür çalışması
6Bitirme ödevi konusunda öğrencilerin literatür çalışması
7Bitirme ödevi konusunda öğrencilerin literatür çalışması
8Bitirme ödevi konusunda öğrencilerin literatür çalışması
9Yapılan çalışmaların ve alınan sonuçların Öğretim Üyesi ile değerlendirilmesiBitirme ödevini literatür derlemesi, bilgisayar destekli tasarım veya anket şeklinde gerçekleştirecek olan öğrencilerin yol haritası çalışmalarıBitirme ödevini deneysel bir çalışma şeklinde gerçekleştirecek olan öğrencilerin deney sistemlerini hazırlamaları
10Yapılan çalışmaların ve alınan sonuçların Öğretim Üyesi ile değerlendirilmesiBitirme ödevini literatür derlemesi, bilgisayar destekli tasarım veya anket şeklinde gerçekleştirecek olan öğrencilerin yol haritası çalışmalarıBitirme ödevini deneysel bir çalışma şeklinde gerçekleştirecek olan öğrencilerin deney sistemlerini hazırlamaları
11Yapılan çalışmaların ve alınan sonuçların Öğretim Üyesi ile değerlendirilmesiBitirme ödevini literatür derlemesi, bilgisayar destekli tasarım veya anket şeklinde gerçekleştirecek olan öğrencilerin yol haritası çalışmalarıBitirme ödevini deneysel bir çalışma şeklinde gerçekleştirecek olan öğrencilerin deney sistemlerini hazırlamaları
12Yapılan çalışmaların ve alınan sonuçların Öğretim Üyesi ile değerlendirilmesiBitirme ödevini literatür derlemesi, bilgisayar destekli tasarım veya anket şeklinde gerçekleştirecek olan öğrencilerin yol haritası çalışmalarıBitirme ödevini deneysel bir çalışma şeklinde gerçekleştirecek olan öğrencilerin deney sistemlerini hazırlamaları
13Yapılan çalışmaların ve alınan sonuçların Öğretim Üyesi ile değerlendirilmesiBitirme ödevini literatür derlemesi, bilgisayar destekli tasarım veya anket şeklinde gerçekleştirecek olan öğrencilerin yol haritası çalışmalarıBitirme ödevini deneysel bir çalışma şeklinde gerçekleştirecek olan öğrencilerin deney sistemlerini hazırlamaları
14Yapılan çalışmaların ve alınan sonuçların Öğretim Üyesi ile değerlendirilmesiBitirme ödevini literatür derlemesi, bilgisayar destekli tasarım veya anket şeklinde gerçekleştirecek olan öğrencilerin yol haritası çalışmalarıBitirme ödevini deneysel bir çalışma şeklinde gerçekleştirecek olan öğrencilerin deney sistemlerini hazırlamaları
15Yapılan çalışmaların ve alınan sonuçların Öğretim Üyesi ile değerlendirilmesiBitirme ödevini literatür derlemesi, bilgisayar destekli tasarım veya anket şeklinde gerçekleştirecek olan öğrencilerin yol haritası çalışmalarıBitirme ödevini deneysel bir çalışma şeklinde gerçekleştirecek olan öğrencilerin deney sistemlerini hazırlamaları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bitirme ödevi konusu ile ilgili bilimsel literatür ve süreli yayınlar. Bitirme ödevinin özelliğine bağlı olarak bölümdeki çeşitli laboratuarlardaki deney sistemleri, analiz cihazları veya bilgisayar paket programları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Proje Hazırlama430120
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1   5555     5 5
ÖÇ2      4  45 5  
ÖÇ3       555     
ÖÇ4               
ÖÇ5               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr