Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
504003222017MEYVE VE SEBZE TEKNOLOJİSİZorunlu364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Meyve Sebze ürünlerinin üretim teknolojilerinin mühendislik temeline ve etiğine dayalı olarak açıklanması ve bu sanayi ürünlerinin laboratuar kontrolleri ve analiz metotları konusunda bilgi verilmesi, öğrencilere meyve sebze üretimini tasarlayabilme ve yorum getirebilme özelliklerinin kazandırılması
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Fikret PAZIR, Prof. Dr. Taner BAYSAL, Doç.Dr. Seda ERSUS
Öğrenme Çıktıları
1Meyve ve sebzelerin bileşimi ve yapısını meyve sebze proseslerindeki öneminin anlaşılması
2Meyve sebzeler ürünlerinin endüstriyel işleme yöntemleri konusunda bilgi sahibi olma
3Bir prosesin uygulanmasında son ürünün ekonomik açıdan değerlendirilmesini anlama ve kaliteli meyve sebze üretimi konusunda bilgi edinme
4Bir prosesin temel işlem basamaklarını çevre güvenliğini de göz önünde bulundurarak tasarlayabilme
5Güvenli meyve ve sebze ürünleri üretimi hakkında bilgi sahibi olma
6Teknolojik üretim temellerini öğrenme
7Ürün kalitesi açısından akım şeması üzerinde problemleri yorumlama ve çözme yeteneği kazanma
8Verilen bir süreç için akım sistemini tasarlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında; işlenecek meyve ya da sebze ürününün özellikleri ve uygulanacak sistemin spesifikasyonlarını belirleyebilme yetisinin öğrenciye kazandırılması, bunun yanı sıra belirlenen hedefler doğrultusunda prosesin tanımlanarak çözümlenebilmesi amaçlanmıştır. Kütle enerji ve benzeri meyve sebze ürünlerine özgü denkliklerin kurulması ve bunların birbirini içinde değiştirilerek kullanılabilmesi becerisini kazandırmak deresin hedefleri arasındadır. Meyve sebze sanayinde sıklıkla kullanılan sterilizasyon, dondurma, kurutma, konsantrasyon gibi işlemlerin işlenecek ürüne özel olarak tekniklerinin seçilmesi ve bu işleme uygun alet-ekipmanın belirlenerek kullanılabilmesi amacıyla uygulama dersleri yapılmaktadır. Bu derslerde öğrenciler bireysel olarak cihazları kullanıp, pratik yapma şansı bulmaktadır. Bunun yanı sıra son ve ara üründeki kalite kriterlerinin kontrol edilebilmesi amacıyla uygun analizler ders kapsamında anlatılmakta ve uygulanmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Meyve ve Sebzelerin Soğukta Muhafaza TeknolojisiUygulama Programı ve Proje Çalışması hakkında bilgi verilmesi, Öğrenci gruplarının oluşturulması
2Meyve ve Sebzelerin Dondurarak Muhafaza TeknolojisiHaşlama Testi ve Kabuk Soyma Denemeleri
3Meyve ve Sebzelerin Dondurarak Muhafaza Teknolojisi Dondurulmuş Parmak Patates Üretimi ve farklı sebzelerin donma sürelerinin belirlenmesi
4Konserve Üretim teknolojisi Teneke kutu analizleri
5Isıl İşlemlerde Pastörizasyon ve Sterilizasyon Değerlerinin HesaplanmasıKonserve Üretimi
6Domates Ürünlerinin İşlenmesi ve Salça Üretim TeknolojisiSalça ve Konservelerde fiziksel analizler
7Konsantre ürünlerde kullanılan ekipmanlarPres ve Palper Uygulamaları
8ArasınavArasınav haftası
9Meyve Suyu Üretim Teknolojisi (Berrak Meyve Suyu üretimi)Meyve Sularında Durultma Testi, Formol indeksi, Vizkozite tayini
10Meyve Suyu Üretim Teknolojisi (Pulplu meyve suları üretimi)Evaporatör kullanılarak konsantre ürün üretimi
11 Meyve Suyu Üretim Teknolojisi (Turunçgil suları üretimi)Valsli Kurutucu ile kurutulmuş ürün üretimi, kurutulmus urun tanitimi
12Kurutma TeknolojisiKükürt dioksit, DFA ve su aktivitesi , aflatoksin analizleri
13Kurutma TeknolojisiReçel üretimi
14Reçel ve Marmelat Üretim Teknolojisi-Reçel Formülasyonu Düzenleme ve üretimle ilgili hesaplamalarProje Çalışması
15Meyve Sebze Atıklarının DeğerlendirilmesiProje Çalışması
16FİNALUygulama Sınavı ve Proje Ödevlerinin teslimi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1. Cemeroğlu, B., Yemenicioğlu, A., Özkan, M., “Meyve ve Sebzelerin Bileşimi ve Soğukta Depolanmaları”, Gıda Teknolojisi Derneği, (2001). 2. Cemeroğlu, B., Karadeniz, F., “Meyve Suyu Teknolojisi”, Gıda Teknolojisi Derneği, (2001). 3. Cemeroğlu, B., Karadeniz, F., Özkan, M., “Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi”, Gıda Teknolojisi Derneği, (2001). YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Cemeroğlu, B., (ed). ‘Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler’ Gıda Teknolojisi Derneği, (2005). 2. 2.Lopez, A. A complete course in canning and related processes, (1987)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama12525
Bireysel Çalışma11515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Laboratuvar Ara Sınavı122
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)129
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1         22    
ÖÇ22            33
ÖÇ3  3          3 
ÖÇ4          5    
ÖÇ5          3   3
ÖÇ6              3
ÖÇ7             35
ÖÇ8              5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr