Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
BKM180BİYOKİMYAZorunlu123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; biyokimyanın önemini ve gereğini kavramalarını, canlılarda önemli madde değişim olaylarını (= metabolizmayı) tanımalarını ve aralarında ilişkiler kurabilmeyi, biyokimyasal bileşiklerin yapılarını çözümleyebilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Ömer Lültfü Elmacı
Öğrenme Çıktıları
1Modern tarım anlayışında biyokimya öğrenmenin gerekliliğini ve kaçınılmazlığını takdir edebilme.
2Canlıların hücre yapısını tanıyabilme
3Metabolizma ve oluşan kimyasal reaksiyonları tanıyabilme
4Nükleik asitler, DNA yapısı ve görevlerini açıklayabilme
5Amino asitlerin özelliklerini ve gruplandırmalarını tanıyabilme
6Canlılarda proteinleri fonksiyonlarına göre guruplandırabilme
7Karbonhidrat çeşitlerini ve özelliklerini tanımlayabilme
8Yağların oluşumlarını ve özelliklerini açıklayabilme
9Enzimlerin önemini, yapısını, etkileşimlerini, sistematiğini, aktivatörlerini, koenzim ve prostetik gruplarını açıklayabilme
10Canlılarda Vitaminler, hormonlar ve mineral maddelerin fonksiyonları tanımlayabilme
11Bitkisel üretimde “Fotosentez” olayını çözümleyebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Hücre, membranlar, organeller, Kimyasal bağlar, Metabolizma ve metabolizma sırasında oluşan kimyasal reaksiyonlar, Organik Moleküllerin fonksiyonel grupları, Nükleik asitler, Proteinler, guruplandırılmaları Karbonhidratlar, Lipidler, çeşitleri, Enzimler, Vitaminler, Hormonlar, Mineral maddeler, Fotosentez
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Biyokimyanın önemi, gerekliliği, geçmişten günümüze biyokimyanın doğuşu ve gelişimi, bu konuda çalışmış bilim adamları, mucitler ve derste izlenecek konuların tanımlanması
2Hücrenin yapısı, bitki ve hayvanlar arası farklılık, membranlar sistemi, su ve madde geçirgenlikleri, organellerin yapıları, görevleri, metabolik olayların organellere dağılımı
3Kimyasal bağlar, Metabolizma
4Metabolizma sırasında oluşan kimyasal reaksiyonlar. Hidrolitik yıkılma, Kondansasyon, Okside-Redüksiyon, Transfosforilasyon, Transaminasyon, Transaçilasyon, Transmetilasyon,, Transpeptidasyon, Karboksilasyon-Dekarboksilasyon, Zehirsizleştirme
5Organik Moleküllerin fonksiyonel grupları
6Nükleik asitler
7Amino asitler, özellikleri, sınıflandırılması
8Proteinlerin fonksiyonlarına göre sınıflandırılması, depo, yapısal, taşıyıcı, koruyucu, hormon, kontraktil ve toksin proteinleri ve örneklemeler
9Ara Sınav
10Karbonhidratlar, tanımlanmaları, sentezleri çeşitleri, yazılımları (Haworth modeli) Glikosid oluşumu, disakkaritlerin sentezlenmesi, Sakkaroz, Laktoz, Maltoz, Sellobioz örnekleri Oligosakkaritler, Polisakkaritler, Yapı formülleri, Nişasta (Amiloz ve Amilopektin), Glikojen, İnülin (Fruktosidler), Selüloz, Diğer polisakkaritler, Pektin asidi, Pektin, Protopektin Özellikleri
11Lipidler, Sınıflandırılması,Yağ asitlerinin özellikleri, beslenmemizde yağların seçimi, ergime noktalarının incelenmesi.
12Enzim proteinleri, enzimlerin yapısı, Enzimlerin isimlendirilmesi, metabolizmadaki görevleri, Koenzim ve Prostetik gurupların farkları ve görev tanımlamaları sınıflandırma prensipleri, örneklemeleri
13Enzim aktivitesini etkileyen faktörler, Km sabitesi, Aktivatörler, inhibitörler
14Vitaminler, Mineral maddeler, Hormonlar
15Fotosentez üzerine etkili faktörler, Fotosentez olayının çözümlenmesi, Hill reaksiyonu, Fotosentetik elektron taşınımları, amacı
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
•Seçer, M. 1995; Bitki Biyokimyası, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Teksir No: 40 S(1-103), Bornova-İZMİR •Mengel, K., 1991. Ernährung und Stoffwechsel der Pflanze.Gustav Fisher Verlag Jena.. ISBN 3-334-00310-8 • Kaya, N. (1997) Biyokimya E.Ü. Ziraat Fak. Yayınları Ders Notları, No:54/1 Öğün S., Yurtman Y., Coşkuntuna L., Soycan S. (1998). Biyokimya. Trakya Üniversitesi Tekirdağ Zirat Fakültesi Yayınları No:18
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Quiz111
Derse Katılım14228
Makale Kritik Etme10110
Bireysel Çalışma188
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Quiz için Bireysel Çalışma155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)78,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ14     
ÖÇ24 5   
ÖÇ34 42  
ÖÇ44 53  
ÖÇ54  2  
ÖÇ64 4   
ÖÇ74     
ÖÇ84     
ÖÇ94 42  
ÖÇ104 43  
ÖÇ114  3  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr