Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZBK304HERBOLOJİZorunlu364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı yabancı ot ve yabancı ot savaşımına ilişkin bilgiler edinmek, birçok yabancı ot türünü teşhis etmek ve tarlada yabancı ot mücadele mücadele yöntemlerini kullanmak. Yabancı ot sorununu çözmek esas amaç oluşturmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Hasan DEMİRKAN
Öğrenme Çıktıları
1Birçok yabancı ot türünü fide ve ergin dönemde teşhis edebilme
2Yabancı otların çoğalmasını ve yayılmasını engelleyebilmek için bazı yabancı otların biyolojisi bilgisine sahip olabilme
3Teorik ve pratik olarak birçok yabancı ot kontrol yöntemini uygulayabilme
4Yabancı otlar ile ilgili sorunların çözümü için proje, makale ve bilirkişi raporu hazırlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tarım alanlarında problem olan yabancı otların tanımlanması, bunların mücadele yöntemleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Yabancı otların tanımı, yabancı ot kontrolünün tarihçesi, tarımda yabancı otlardan kaynaklanan ürün kayıplarıHerbaryum teknikleri
2Yabancı otların biyolojisi • Yabancı otların çoğalması; tohumların yayılması, rizom, stolon, tuber vb. yoluyla yayılması Yabancı ot kültür bitkisi rekabeti Farklı kültür bitkilerinde yabancı otların teşhisi
3Ülkemizden örneklerle yabancı otların sınıflandırılmasıFarklı kültür bitkilerinde yabancı otların teşhisi
4Yabancı ot Kontrol Metotları (Mekaniksel, Biyolojik, Kimyasal, Kültürel önlemler) Farklı kültür bitkilerinde yabancı otların teşhisi
5Kimyasal Kontrol Yöntemleri-I • Kimyasal mücadele zamanları Laboratuvarda yabancı ot teşhis yöntemleri
6Kimyasal Kontrol Yöntemleri-II • Toksisiteyi belirleyen terimler Laboratuvarda yabancı ot teşhis yöntemleri
7Herbisitlerin alınma ve taşınması (yapraktan alınma, kökten alınma, bitkide taşınması) Fide döneminde yabancı otların teşhisleri
8Ara Sınav
9Herbisit Toprak İlişkileri (Topraktaki Mikroorganizma dekompozisyonu, Kimyasal dekomposizyon, topraktaki çözünme buharlaşma, fotodekompozisyon ve yüksek bitkiler tarafından kaldırılması) Fide döneminde yabancı otların teşhisleri
10Herbisitlerde sellektivite (Bitkinin rolü, herbistin rolü, çevre faktörleri) Tarlada herbisit uygulaması
11Herbisit Etki Mekanizmaları –I (fotosentezi, solunumu engeleyenler, amino asit sentezini engelleyenler, lipid sentezini engelleyenler) Tarlada herbisit uygulaması
12Herbisit Etki Mekanizmaları –II (mitoz bölünmeyi inhibe edenler, hücre uzamasını inhibe edenler) Herbisitleri tarla koşullarında yabancı ot etkilerinin değerlendirilmesi, etki hesaplamaları ve buna ilişkin terminoloji bilgileri
13Bitkilerde herbisit dayanıklılığı - IHerbisitleri tarla koşullarında yabancı ot etkilerinin değerlendirilmesi, etki hesaplamaları ve buna ilişkin terminoloji bilgileri
14Bitkilerde herbisit dayanıklılığı - IIParazit bitkilerin teşhisi ve kontrol metodları (Orobanche ve Cuscuta)
15Genel değerlendirmeHerbaryum teslimi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Duke, S.O., Weed Physiology Volume I - II, CRC Press Inc., Florida, 257 p. (1985) Klingman, G. C., Ashton, F. M., Weed Science, Principles and Practices. Wiley Interscience Pub., New York, USA (1982). Lebaron, H.M., Gressel, J., Herbicide Resistance in Plants, A wiley- ınterscience publication, USA, 401 p., (1982) Hance, R. J., Interaction Between Herbicides and The Soil, Academic pres ENGLAND, 349p. (1980). Hance, R. J., Holly, K., Weed Control Handbook. Blackwell Scientific Publications, Edinburgh, ENGLAND, 582p. (1990). Naylor, R. E. L., Weed Management Handbook. Blackwell Publishing, BCPC, 423p. (2002). Rice, E.L., Allelopathy, Acdemic Press Inc.,USA, 423p., (1984)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Quiz414
Derse Katılım14114
Uygulama/Pratik14228
Alan Çalışması818
Örnek Vaka İncelemesi8216
Bireysel Çalışma5420
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1  5   
ÖÇ2 5    
ÖÇ3   5  
ÖÇ4    5 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr