Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
703001112014KÜLTÜREL COĞRAFYAZorunlu115
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Kültür kavramına coğrafi yaklaşımın temellerini ve ikisi arasındaki ilişkileri öğretmek, dünya kültür alemlerini ve bölgelerini tanıtmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Füsun Baykal
Öğrenme Çıktıları
11. Kültür ve coğrafyanın kavramsal çerçevesini öğrenerek aralarındaki ilişkiyi kurabilme
22. Kültürün ilkelerini öğrenebilme
33. Kültürün maddi ve manevi boyutlarını analiz edebilme
44. Kırsal ve kentsel kültürün özelliklerini tanımlayabilme
55. Kültürel coğrafyanın konularını kavrayabilme
66. Dünya kültür alemleri ve bölgelerini tanıyabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kültürün kavramsal çerçevesi (tanımı, tarihçesi, sistemi, ilkeleri) Maddi ve manevi kültürün özellikleri Kırsal ve kentsel kültürün özellikleri Kültür ve coğrafya arasındaki ilişki Kültürel coğrafyanın konuları (kültürel yayılma, kültürel ekoloji, kültürel entegrasyon, kültürel coğrafi görünüm, kültürel coğrafi geçmiş) Dünya kültür alemleri ve bölgeleri (kültürlerin dağılışı)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kültür kavramına açıklık getirilmesi (tanımlar, tarihçe, ilkeler vb) Anlatım
2Kültür sisteminin analiz edilmesiAnlatım
3Kültürel evrimler ve devrimler (Paleolitik, Neolitik, endüstriyel, teknolojik evreler ve Neolitik devrim, sanayi devrimi ve teknoloji devrimi, coğrafi ortam koşulları) hakkında bilgi verilmesi Anlatım+Tartışma
4Kentleşme devrimi ve tarım devrimi arasındaki ilişkiler ve coğrafi ortam özelliklerinin kavratılması Anlatım+Tartışma
5Maddi ve manevi kültürün coğrafi yaklaşımla incelenmesiAnlatım
6Maddi ve manevi kültür miras değerlerinin korunması ve koruma statülerinin tanınması (UNESCO Dünya Miras Listesindeki yerleri ve eserleri haritalar, fotoğraflar ve cd-dvd ler üzerinden tanıma) Anlatım+Görsel sunum+Tartışma
7Kırsal ve kentsel kültürün özelliklerinin tanıtılması ve karşılaştırılması Anlatım+Görsel sunum+Tartışma
8Ara sınavAra sınav
9Coğrafya ve kültür arasındaki ilişki, kültürel coğrafya konularının tanıtılması, eski ve yeni yaklaşımların karşılaştırılması Anlatım
10Kültürel yayılma ve coğrafya ilişkisinin kurulmasıAnlatım
11Kültürel ekoloji ve insan-çevre ilişkisinde değişen görüşler ve çevresel algılamanın ve kültürel entegrasyonun açıklanması Anlatım
12Kültürel coğrafi görünümün özellikleri ve rol oynayan faktörlerin ve kültürel coğrafi geçmişin irdelenmesi Anlatım+Tartışma
13Avrupa ve Afrika kültür alemi ve bölgelerinin kavratılmasıAnlatım
14İslam kültür alemi ve bölgelerinin kavratılmasıAnlatım
15Şark ve Okyanusya kültür alemi ve bölgelerinin öğretilmesiAnlatım
16Final Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: TÜMERTEKİN, E., ÖZGÜÇ, N. 2009. Beşeri Coğrafya. İnsan.Kültür.Mekan. Çantay Kitabevi, İstanbul. Yardımcı Kaynaklar: GÜVENÇ, B. 1996. İnsan ve Kültür. Remzi Kitabevi, İstanbul. CLAVAL P., 1995. La Géographie Culturelle, Nathan, Paris. CLAVAL P. et STASZAK, J-F., 2008. “Où en est la géographie culturelle ? Introduction”, Annales de Géographie, 2008/2, n° 660-661, 3-7. COSGROVE, D., 2008. “Cultural cartography : maps and mapping in cultural geography”, Annales de Géographie, 2008/2, n° 660-661.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Tartışma10440
Bireysel Çalışma10440
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11414
Okuma6212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1 4   3  55   
ÖÇ2 21  3 1232  
ÖÇ3 4   3  2    
ÖÇ4 3   3 545   
ÖÇ5443  4 53542 
ÖÇ651     4443  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr