Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
703002012014GLOBAL EKONOMİZorunlu234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Ders I. Dünya Savaşı’ndan günümüze kadarki ekonomik gelişimi kapsamaktadır. Bu çerçevede, politik kutuplaşma ve II. Dünya Savaşının ardından tarafların ortaya çıkması, az gelişmiş ülkelerin ortaya çıkış nedenleri, Dünya ekonomisinde ABD ve SSCB’nin rolü, SSCB’nin çöküşü ve yeni ekonomik düzendeki temel dinamikler analiz edilmektedir. Dersin ana amacı, ekonomik küreselleşmeyi ve yeni Dünyanın ekonomik sistemini anlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mustafa MUTLUER
Öğrenme Çıktıları
1Ekonomik determinizmin sosyal bilimlerde baskın olduğu 20. Yüzyılın ekonomik yapılanması ve gelişimini kronolojik olarak öğrenmek.
2Günümüzde etkin olan II. Dünya Savaşı sonrasında oluşturulan küresel ekonomik kurumları ve işlevlerini öğrenmek.
3Küreselleşme ve yeni dünya düzeni içinde gelişmekte olan ekonominin sosyal ve makansal yansımaları hakkında geniş bir bakış açısıyla yorum kabiliyeti kazanmak
4Bölgesel dengesizlik, sürdürülebilirlik ve az gelişmişliğin dağılımını ortaya koymak.
5
6
7
8
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
I.Dünya Savaşı’ndan günümüze kadar dünyanın ekonomik gelişimi. Politik kutuplaşma, az gelişmiş ülkelerin ortaya çıkışı, dünya ekonomisinde ABD ve SSCB’nin rolü. Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzen. Yeni ekonomik kutupların oluşumu.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1OryantasyonAnlatım
2Sosyalizm ve Sosyalist ekonomik modelAnlatım
3II.Dünya Savaşı sonrasında uluslararası ekonomik kuruluşların ortaya çıkışıAnlatım
4IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret ÖrgütüAnlatım
5OECD, AB, COMECON ve diğer ekonomik kuruluşlarAnlatım
620. Yüzyılda hakim ekonomiler: ABD ve SSCBAnlatım
7Ekonomik kalkınma: Zengin ve yoksulAnlatım
8Azgelişmişliğin kriterleriAnlatım
9Azgelişmişliğin coğrafyasıAnlatım
10Azgelişmişliğin nedenleriAnlatım
11SSCB’nin çöküşü: Nedenleri ve etkileriAnlatım
12VizeYazılı Sınav
13Küreselleşme ve yeni ekonomik düzen: Tanım ve kapsamAnlatım
14Yeni ekonomik düzende bölgesel ekonomik odaklarAnlatım
15Genel değerlendirme ve tartışmaAnlatım
16FinalYazılı Sınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
TALAS, Cahit, Ekonomik Sistemler, 5. Basım, İmge Kitabevi, Ankara, 1999 TÜMERTEKİN, Erol / ÖZGÜÇ, Nazmiye, Ekonomik Coğrafya Küreselleşme ve Kalkınma, Çantay Kitabevi, İstanbul 2012 ALPAR, Cem / ONGUN, M. Tuba, Dünya Ekonomisi ve Uluslar arası Ekonomik Kuruluşlar, Türkiye Ekonomi Kurumu Yayını, Ankara, 1985 KAZGAN, Gülten, Küreselleşme ve Yeni Ekonomik Düzen, Altın Kitaplar, İstanbul 1997
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Proje Tasarımı /Yönetimi8324
Bireysel Çalışma7321
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma199
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)121
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ14            
ÖÇ2 4           
ÖÇ3 4           
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr