Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
703003072014SANAYİ COĞRAFYASIZorunlu353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Coğrafyanın bir alt dalı olarak, coğrafya-sanayi arasındaki ilişki, sanayileşmenin ortaya çıkması ve gelişimi ve bugünkü durum, yer seçim kriterlerinin özellikleri ve küreselleşmeyle sanayileşme arasındaki ilişkilere açıklık getirmek dersin temel amacıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mustafa MUTLUER
Öğrenme Çıktıları
1Coğrafya-sanayi arasındaki ilişkinin belirlenmesi
2Sanayileşmenin ortaya çıkması ve gelişimi ile bugünkü durumunun öğretilmesi
3Küreselleşme ile sanayileşme arasındaki ilişkilere açıklık getirmek
4Sanayinin yer seçimi kriterlerinin özelliklerinin ortaya konması
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İnsanın temel ekonomik etkinliği sanayidir. Sanayi, ekonomik kalkınmada en önemli araçtır. Sanayileşme, coğrafi çevreyi kullanmakta ve bir fenomen olarak insanı doğrdan etkilemektedir. Bu derste, coğrafyanın bir alt dalı olarak, coğrafya-sanayi arasındaki ilişki, sanayileşmenin ortaya çıkması ve gelişimi ve bugünkü durum, yer seçim kriterlerinin özellikleri ve küreselleşmeyle sanayileşme arasındaki ilişkiler ele alınmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1OryantasyonAnlatım
2Sanayi etkinlikleri ve coğrafya arasındaki ilişkilerAnlatım
3Sanayinin gelişimi ve yapısı IAnlatım
4Sanayinin gelişimi ve yapısı IIAnlatım
5Sanayi devrimi ve sanayiye dayalı kalkınmaAnlatım
6Günümüz sanayisinin temel özellikleri IAnlatım
7Günümüz sanayisinin temel özellikleri IIAnlatım
8Sanayide yer seçimiAnlatım
9Sanayide yeni yer seçimi eğilimleriAnlatım
10Sanayide lokasyon teorileri IAnlatım
11Sanayide lokasyon teorileri IIAnlatım
12VizeYazılı
13Sanayinin küresel dağılışı ve bunun nedenleri IAnlatım
14Sanayinin küresel dağılışı ve bunun nedenleri IIAnlatım
15Genel değerlendirme ve tartışmaAnlatım
16FinalYazılı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
AYDA, Eraydın, Post Fordizm ve Değişen Mekansal Öncelikler, ODTÜ Yay., Ankara, 1992. BENKO, G.B., Géographie des Technopôles, Masson, Paris, 1991. BENKO, G./DUNFORD, M., Industrial Change and Regional Development, The Transformation of Industrial Spaces, Belhaven, 1991. KAZGAN, Gülten, Küreselleşme ve Yeni Ekonomik Düzen, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 1997. MUTLUER, Mustafa, Gelişimi, Yapısı ve Sorunlarıyla Denizli Sanayii, Denizli Sanayi Odası Yayınları, İzmir, 1995. SCHOUMAKER, Bernadette Merenne, La Localisation des Industries, Nathan, Paris, 1991.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama2612
Rapor Sunma2612
Bireysel Çalışma4312
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1453324 3 45  
ÖÇ2455324 4 35  
ÖÇ3444324 4 25  
ÖÇ4544425 3 45  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr