Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
703004052014İKLİM DEĞİŞMELERİZorunlu473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; yerkürenin oluşumundan bugüne iklimin nasıl ve neden değiştiğini anlayabilmesi ve geçmiş iklimin yapılandırılmasında kullanılan modern yöntemlerden haberdar olmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ecmel ERLAT
Öğrenme Çıktıları
1Paleoiklim kayıtları ve tarihlendirme yöntemleri konusunda bilgi sahibi olma
2.Jeolojik geçmişteki iklim değişmeleri ile ilgili temel kavramlar
3Küresel iklim sisteminde görülen değişimlerle ilişkili olarak iklim elemanlarında görülen değişiklik ve değişkenlikleri kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yerbilimlerinin genel prensibiyle iklim değişmelerine yol açan zorlamalar ve geri besleme mekanizmalarını ele alınmakta, iklim değişmelerinin gidişi, genliği ve süresi gibi kavramlar üzerinde durulmakta ve jeolojik ve tarihi çağlar boyunca görülen iklim değişmeleri konusunda bilgi verilmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi. Anlatım
2İklim değişmelerine yol açan doğal nedenler (iklim zorlamaları) ve geri besleme mekanizmalarıAnlatım
3Güneş Etkinliğindeki DeğişmelerAnlatım
4Yörüngesel Değişmeler (Dünya yörünge elipsinin dışmerkezliliğinde görülen değişmeler,Dünyanın dönme eksenine olan eğikliğindeki değişim, Presesyon)Anlatım
5Levha Tektoniği Sonucu Kıtaların Yer Değiştirmesi ve Orojenezin iklim değişmelerine etkisiAnlatım
6Atmosferin bileşimindeki değişmeler (Volkanik patlamaların iklim koşulları üzerine etkileri)Anlatım
7İklim kayıtları: dolaylı ve meteorolojik kayıtlarAnlatım
8Arasınav (Vize)
9Kuaterner öncesi iklimler. Buzul çağları (Huron Kartopu Dünya, And-Sahra, Karoo buzul çağları)Anlatım
10Kuaterner iklimleri: Younger Dryas, Holosen Maksimumu Anlatım
11Kuaterner iklimleri: Buzul-buzularası çağlar döngüsüAnlatım
12 Geç Holosen iklim değişmeleri: Küçük Buzul Çağı Anlatım
13geç Holosen iklim değişmeleri: Sıcak Ortaçağ Anlatım
1420. Yüzyıl: Kuvvetlenen sera etkisi ve buna bağlı iklim değişmeleri Anlatım
15Küresel sıcaklık artışı, yağışta ve diğer iklim elemanlarında gözlenen değişmeler değişmeleriAnlatım
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Alverson K.D., Bradley R.S. and Pedersen T.F. (eds.) 2003. Paleoclimate, Global Change and the Future. The IGBP Series, Springer-Verlag, New York. Barry R.G. and Chorley R. J. 1998. Atmosphere, Weather and Climate (7th edn), Routledge, London. Bell M. and Walker M.J.C. 2005. Late Quaternary Environmental Change: Physical and Human Perspectives, (2nd edition). Pearson/Prentice Hall. Burroughs W.J. 2007. Climate Change: A Multidisciplinary Approach, (2nd edition). Cambridge University Press. Cronin T.M. 2009. Paleoclimates: Understanding Climate Change Past and Present. Columbia University Press. Erlat E. 2009. İklim Sistemi ve İklim Değişmeleri. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 155, İzmir. Houghton J., 2009. Global Warming: The Complete Briefing, (4th edition). Cambridge University Press. IPCC, 2007: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, eds. S. Solomon, D. Qin, M. Manning et al. Cambridge and New York: Cambridge University Press. Ruddiman, W.F., 2001, Earth’s Climate: Past and Future. W.H. Freeman. Schönwiese C. D. 2005. Climate Variations (Observed Global Climate) Eds. M. Hante (Springer Publications)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Makale Kritik Etme21428
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11414
Okuma21632
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1  3      4   
ÖÇ2  4     34   
ÖÇ3  3      4   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr