Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
703004002014KÜRESELLEŞMEZorunlu483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere, hızla değişen günümüz dünyasında yaşanan gelişmeleri, değişimin dinamiklerini ve küreselleşmenin farklı tanım ve yaklaşımlar çerçevesindeki anlamını kavratmaktır. Ayrıca, yerel bağlamlar ve küreselleşmenin zorlayıcı gücü arasındaki etkleşim ve bunun sosyo-mekânsal yansımalarını/sonuçlarını yorumlayabilme becerisi kazandırmaktır. Her ne kadar küresel meseleler birbirinden tam olarak ayrılamasa da, ders boyunca belirgin bazı başlıklar halinde konu ele alınacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. İlkay Südaş
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler bu dersi aldıktan sonra; Değişimin temel özellik olduğu günümüz dnyasında, küresel ilişkileri çeşitli boyutlarıyla (kültürel, çevresel, ekonomik) yorumlayabilirler,
2Küreselleşmenin farklı anlamlarını, olumlu ve olumsuz yönlerini öğrenerek kendi bakışaçılarını geliştirebilirler
3Dünyamızın güncel ve öncelikli meselelerine, yaratılan ikilikleri göz ardı etmeden (kuzey-güney, birinci dünya-üçüncü dünya, kalkınmış-gerikalmış, merkez-çevre vb.) ancak bunların ötesinde bakarak, küresel ilişkiler ağı hakkında gerçekçi bir fikir edinebilirler.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Küreselleşmenin boyutları ve küreselleşme ile ilgili temel kavramlar. Günümüz küresele sorunları ve küreselleşme sürecinin sosyo-mekansal yansımaları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Küreselleşmenin farklı tanımlarıAnlatım, tartışma, PPT sunumu
2Küreselleşme ile ilgili farklı süreçlerAnlatım, tartışma, PPT sunumu
3Neo-liberalizmAnlatım, tartışma, PPT sunumu
4Politik Küreselleşme: Uluslararası Politik Kurum ve KuruluşlarAnlatım, tartışma, PPT sunumu
5Ekonomik Küreselleşme IAnlatım, tartışma, PPT sunumu
6Ekonomik Küreselleşme IIAnlatım, tartışma, PPT sunumu
7Ekonomik Küreselleşme IIIAnlatım, tartışma, PPT sunumu
8Ara sınav
9Kültürel KüreselleşmeAnlatım, tartışma, PPT sunumu
10Küresel İnsan HareketliliğiAnlatım, tartışma, PPT sunumu
11Küresel İnsan HareketliliğiAnlatım, tartışma, PPT sunumu
12Küreselleşmenin Çevresel SonuçlarıAnlatım, tartışma, PPT sunumu
13Küresel EşitsizliklerAnlatım, tartışma, PPT sunumu
14Belgesel izlemeVideo sunum
15Genel TartışmaTartışma
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
AZEM, İ. (Yönetmen) 2012. Ekümenopolis: Ucu Olmayan Şehir. DVD Belgesel. 88’’ http://www.youtube.com/watch?v=maEcPKBXV0M CHANDA, N. 2009. Küreselleşmenin Sıradışı Öyküsü: Tacirler, Vaizler, Maceraperestler ve Savaşçılar Globalizmi Nasıl Şekillendirdiler?. (Çeviren: D. CENKÇİLER) ODTÜ Yayıncılık. Ankara DICKENS, P. 2011. Global Shift: Mapping the Changing Contours of World Economy. The Guilford Press. New York ERIKSEN, T. H. 2007. Globalization: Key Concepts. Berg Publisher. KAYGALAK, İ., Ş. IŞIK. 2007. “Kentleşmenin Yeni Ekonomik Boyutları” Ege Coğrafya Dergisi. 16 (1-2): 17-35 RITZER, G. 2010. Küresel Dünya. (Çeviren: M. PAKDEMİR). Ayrıntı Yayınları. İstanbul TÜMERTEKİN, E., N. ÖZGÜÇ. 2013. Ekonomik Coğrafya: Küreselleşme ve Kalkınma. Çantay Kitabevi. İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Gözlem166
Bireysel Çalışma9218
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma144
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ15      5  5  
ÖÇ25      5  5  
ÖÇ35      5  5  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr