Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
707002131997KLİNİK PSİKOLOJİYE GİRİŞZorunlu235
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler; klinik psikolojiyi, klinik psikolojinin tarihsel gelişimini ve klinik psikoloğun aktivitelerini öğrenecek, klinik psikolojideki temel yaklaşımları ve kullanılan araştırma tekniklerini tanıyacaklardır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Serap Tekinsav Sütcü
Öğrenme Çıktıları
1Klinik Psikolojinin doğasını anlayabilme
2Klinik Psikoloğun mesleki ilke ve sorumluluklarının bilincinde olabilme
3Klinik Psikolojinin tarihçesini listeleyebilme
4Klinik psikolojideki temel kuramsal yaklaşımları açıklayabilme
5Klinik Psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerinin temel ilkelerini kavrayabilme
6Klinik psikolojideki farklı kuramsal yaklaşımları birbirleriyle karşılaştırabilme
7Edindiği kuramsal bilgiyi sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme
8Klinik psikolojideki çeşitli konulara eleştirel bakma becerisi geliştirebilme
9Klinik psikolojideki kuram ve araştırma sonuçlarını günlük yaşam problemlerine uygulayabilme.
10
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında; klinik psikolojinin tanımı ve kapsamı, klinik psikoloğun görevleri ve çalışma alanları, klinik psikolojinin tarihsel gelişimi, klinik psikolojide bireyi değerlendirme teknikleri, temel terapi yaklaşımları (psikanalitik, davranışçı, bilişsel davranışçı, hümanist kuram ve terapi yöntemleri), klinik müdahalenin alternatif biçimleri, Sağlık psikolojisi ve Klinik Psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri üzerinde durulmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi, kurallar, öğretme ve değerlendirme yöntemleri Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Klinik psikolojinin tanımı ve kapsamı. Klinik psikolog olmanın gereklilikleri. Klinik psikoloğun görevleri ve çalışma alanlarıOkuma ders kitabı
3Klinik Psikolojinin gelişimi ve tarihçesi, günümüzde Klinik psikolojinin durumuOkuma ders kitabı
4Klinik değerlendirme (süreci, amaçları, DSM sistemi)Okuma ders kitabı
5Klinik psikolojide kuramların rolü, katkıları ve sınırlılıkları. Tıbbi (Biyolojik) yaklaşımın rasyoneli. Okuma ders kitabı
6Psikanalitik yaklaşımın rasyoneli. Psikanalitik yaklaşımda temel kavramlar.Okuma ders kitabı
7Psikanalizde kullanılan temel tedavi teknikleriOkuma ders kitabı
8Ara sınav
9Davranışçı yaklaşımın rasyoneli, temel kavramlar, terapide kullanılan temel teknikler
10Bilişsel ve bilişsel davranışçı yaklaşımların rasyoneli, temel kavramlar, terapide kullanılan temel tekniklerOkuma ders kitabı
11Hümanist yaklaşımın rasyoneli, Hümanist yaklaşımda temel kavramlar. Hümanist terapi yöntemleriOkuma ders kitabı
12Klinik müdahalenin alternatif biçimleriOkuma ders kitabı
13Sağlık PsikolojisiOkuma ders kitabı
14Klinik Psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri Okuma ders kitabı
15Tartışma: Kuramlara ve kullanılan araştırma yöntemlerine eleştirel bakış. Derse ilişkin geribildirim
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kramer, G.P.; Bernstein, D.A., Phares, V. (2014) Klinik Psikolojiye Giriş (İ.Dağ Çev ed) Ankara: mentis yayınları. Nietzel, M.T., Bernstein, D.A., & Milich, R. (1991). Introduction to Clinical Psychology (third edition). Prentice Hall, Inc. New Jersey. Plante, T. G. (2005). Contemporary Clinical Psychology. (Second Edition). John Wiley Sons Inc. Geçtan, E. (2008). Psikanaliz ve Sonrası. Metis yayınları Humphreys, K. (1999). Psikoterapist olarak klinik psikologlar: Geçmiş, gelecek ve alternatifler (Çeviren: Ayşegül Durak Batıgün ve Banu Yılmaz). Türk Psikoloji Bülteni, 5(12), 17-24.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma15115
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15115
Okuma13339
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ14   3  5  4 4  
ÖÇ2 4 4  4      4 
ÖÇ33    4  43     
ÖÇ4    4       4 4
ÖÇ5 34      4   5 
ÖÇ6     44 4 4    
ÖÇ74   5      5  4
ÖÇ8 4 4  44    4  
ÖÇ9  5          4 
ÖÇ10   3 3  3     5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr