Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
707003122000PSİKOMETRİ-IZorunlu355
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı,psikolojik ölçmelerde gerekli olan yöntem,ilke ve teknikleri öğrencilere kazandırmaktır. Psikometri alanında Klasik Test Kuramı kapsamında psikolojik ölçmelerin,psikolojik testlerin geliştirilmesi aşamalarındaki standardizasyon süreci ve normlar,güvenirlik yöntem ve özellikleri ile geçerlik yöntem ve özellikleri ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.Bu doğrultuda bir psikolojik test ya da ölçme aracında olması istenilen psikometrik özellikler kazanılmış olacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Mediha Korkmaz
Öğrenme Çıktıları
1Psikolojik özellikler ve ölçümünü kavrayabilme.
2Psikolojik ölçme ve değerlendirmeyi kavrayabilme.
3Bir psikolojik ölçme aracında olması gereken psikometrik özellikleri yorumlayabilme.
4Psikometrik yöntem bilgisine sahip olma.
5Psikolojik ölçme araçları hakkında etik bilgileri kullanabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste öğrencilere,ölçme-değerlendirme kavramları,standart puanlar,standardizasyon süreci ve normlar,güvenirlik ve geçerlik yöntemleri açıklanacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı ve içeriğiTanışma.
2Psikolojik ölçme ve değerlendirmenin temel prensipleri. Ölçme, değerlendirme, ölçüt, ölçme birimi, ölçmede hata vb. Kavramların incelenmesiAnlatım&Okuma(Murphy & Davidshofer Chap.-1)
3Psikolojik testlerin tanımı,özellikleri,sınıflandırması,kullanım amaçları ve psikolojik testlerin tarihsel gelişimi Anlatım&Okuma(Murphy & Davidshofer Chap.-2)
4Ölçekler ve Standart PuanlarAnlatım&Okuma(Murphy & Davidshofer Chap.4-5)
5Norm Kavramı ve TürleriAnlatım&Okuma(Murphy & Davidshofer Chap.-5)
6Bir testte olması istenen özellikler:GÜVENİRLİK: Klasik Test Kuramı genel güvenirlik modeli,güvenirlik tanımı ve güvenirlik katsayısını etkileyen hatalarAnlatım&Okuma(Murphy & Davidshofer Chap.-6; Erkuş.-2.)
7Güvenirlik tahmin yöntemleri:Test-tekrar test,paralel test,testi yarıya bölme yöntemleriAnlatım&Okuma(Murphy & Davidshofer Chap.6-7,erkuş,Chap.2)
8Güvenirlik tahmin yöntemleri: Maddi kovaryanslarına dayalı güvenirlik tahmin yöntemleri,ölçmenin standart hatası ve hesaplanması.Anlatım&Okuma(Murphy & Davidshofer Chap.-7)
9Ara Sınav
10Bir testte olması istenen özellikler: Geçerlik tanımı, önemi, geçerlik türleri, kapsam geçerliği,ölçüt bağlantılı geçerlik.Anlatım & Okuma(erkuş,Chap.-3)
11Geçerlik türleri: Yapı geçerliği, geçerlik katsayısı ve yorumu güvenirlik ve geçerlik arasındaki ilişki Anlatım & Okuma(erkuş,Chap.-3)
12madde analiziMurphy&Davidshofer bölüm 10
13madde analizi Murphy&Davidshofer bölüm 10
14Psikolojik testler ve toplum: psikolojik testlerin birey-toplum,kuramsal amaçlar için karar almada adil kullanımı nasıl sağlanmalıdır?Eleştirel tartışma(Murphy & Davidshofer,Chap.-3)
15Psikolojik ölçme araçlarının kullanılmasında dikkat edilecek etik konular.Murphy&Davidshofer bölüm 3
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Erkuş,A.Sünbül,Ö.,Ömür-Sünbül,S.,Yormaz,S.&Aşiret,S. (2017). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme –II Pegem Akademi, Ankara. Murphy,K. R. & Davidshofer, C. O. (2005). Psychological Testing: Principles&Applications, 6th. Ed. New Jersey: Pearson Education Int.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Soru-Yanıt14342
Rapor Hazırlama11010
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma11616
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma12448
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ15     5        
ÖÇ25    55        
ÖÇ35   555        
ÖÇ4    555        
ÖÇ5      5     543
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr