Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
707002402010RESEARCH METHODS IIZorunlu246
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; betimsel ve korelasyonel araştırma yöntemlerini kavrayabilmesi, alan araştırmalarını ve bu yönteme ilişkin örnekleme ve anket oluşturma yöntemlerini anlayabilmesi , takım olarak bir psikoloji sorusu oluşturabilme ve buna ilişkin ana çalışması planlama yürütebilme ve rapor yazabilme ve sunabilme becerilerinin geliştirebilme, gelişimsel modelleri kavrayabilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Sonia AMADO
Öğrenme Çıktıları
1Araştırma yöntemlerinin temel ilkelerini kavrayabilme.
2Bilimsel araştırma yöntemlerini özümseyebilme.
3Psikolojide kullanılan deneysel yöntemlerde kontrolün sağlanmasında kullanılan teknikleri kavrayabilme
4Bir bilimsel problem ve hipotez oluşturabilme.
5Kütüphane araştırması ve internette tarama yapabilme
6Bir araştırmanın sorusunu cevaplayabilmek için araştırma deseni tasarlayabilme.
7Araştırma raporu yazabilme.
8Bir makaleyi okuyup anlayabilme ve eleştirebilme.
9Temel istatistiksel yöntemler ile araştırma deseni arasındaki ilişkileri kavrayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yarı deneysel araştırma yöntemleri, Anket oluşturma, alan çalışmasında örneklem ve uygulama, Gözlem yöntemleri, Gelişimsel yöntemler, araştırma yöntemlerde etik ilkeler, anket çalışmaları sunumları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Alan Araştırması: ÖrneklemeAlan çalışması için grup oluşturma, Okuma- 5.Bölüm (Shaughnessy)
2Anket soruları özellikleri ve çeşitleriAlan araştırması için konu belirleme, Okuma- 5.Bölüm (Shaughnessy)
3Anketin oluşturulması ve uygulanmasıÖğrencilerin anket sorularının oluşturulması, Grup Çalışması, Okuma-Okuma- 5.Bölüm
4Gözlem Okuma- 4.Bölüm (Shaughnessy), Gözlem Makalesi 1
5GözlemOkuma- 4.Bölüm (Shaughnessy), Gözlem makalesi 2
6Alan araştırması desenleri: Kesitsel ve boylamsal desenlerOkuma- 5.Bölüm (Shaughnessy), Boylamsal Çalışma ile ilgili makale (3)
7Yarı deneysel araştırmalarOkuma - 10.Bölüm (Shaughnessy)
8Vize sınavı
9Korelasyonel yöntemlerOkuma- 8.Bölüm (Goodwin), Korelasyonel yöntemlere ilişkin makale (4)
10Tek denekli araştırma yöntemleriOkuma- 9.Bölüm (Shaughnessy) , Tek denekli araştırma yöntemleri ile ilgili makale (5)
11Spss İLE ANALİZ, bilgisayara kodlama
12Niteliksel Araştırma YöntemleriSınıf çalışması
13Psikoloji araştırmalarında etik ilkelerOkuma- 3.Bölüm (Shaughnessy), Öğrenci sunumu (6)
14Anket sunumları Poster sunumu
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Shaughnessy, J. & Zechmeister, J. (2015) Research Methods in Psychology 7/e. McGraw Hill. Christensen, L. (2009). Experimental Methodology. Allyn & Bacon Kantowitz, B.H., Roediger II, H.L., & Elmes, D.G. (2012). Deneysel Psikoloji. Çeviri: Er, N., Duyan, Y.A., 2013. Nobel yayınları, Ankara. Solso, R.L., & Homer, R.J. (1989). Psikolojide Deneysel Yönteme Giriş: Vaka Yaklaşımı (Çeviri Ed. Ayçiçeği,A) Hovardaroğlu, S. (2007). Davranış Bilimleri için Araştırma Teknikleri. Hatiboğlu Basımevi. Ankara. (Tel: 312 2234801) Amerikan Psikoloji Derneği Yazım Kılavuzu (5. basım) (2009). Kaktüs Yayınları, İstanbul. Psikoloji Terimleri Sözlüğü. Psikologlar Derneği Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım12448
Alan Çalışması12525
Rapor Hazırlama12525
Rapor Sunma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11414
Okuma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1    443        
ÖÇ2    555        
ÖÇ3    444        
ÖÇ4    444        
ÖÇ5    544  5     
ÖÇ6            544
ÖÇ753  555554 5432
ÖÇ8         5     
ÖÇ9    555        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr