Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
707002412010RESEARCH METHODS IZorunlu235
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; bilimsel araştırma yöntemlerinin ilkelerini ve kavramlarını tanımasını, betimleyici, deneysel ve yarı deneysel yöntemleri ayırt edebilmesi, deney tasarlayabilmesi, örneklem oluşturabilmesi, ölçme araçlarının geçerlik ve güvenirlikleri ile ilgili konuları kavrayabilmesi, makale okuyabilmesi ve eleştirebilmesi, bilimsel bir rapor yazabilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Sonia AMADO
Öğrenme Çıktıları
1Araştırma yöntemlerinin temel ilkelerini kavrayabilme
2Bilimsel araştırma yöntemlerini özümseyebilme.
3Psikolojide kullanılan deneysel yöntemlerde kontrolün sağlanmasında kullanılan teknikleri kavrayabilme.
4Bir bilimsel problem ve hipotez oluşturabilme
5Kütüphane araştırması ve internette tarama yapabilme.
6Bir araştırmanın sorusunu cevaplayabilmek için araştırma deseni tasarlayabilme
7Araştırma raporu yazabilme
8Bir makaleyi okuyup anlayabilme ve eleştirebilme.
9Temel istatistiksel yöntemler ile araştırma deseni arasındaki ilişkileri kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bilimsel yöntemin özellikleri, diğer yöntemlerden farklılıkları, deneysel yöntem ve betimsel yöntemler, problem belirleme ve hipotez oluşturma, bilgisayarda tarama yapma, istikrar sağlama teknikleri ve kontrol, geçerlik güvenirlik yöntemleri, değişkenlerin tanımlanması, sınıflanması ve ölçümü, bilimsel rapor yazma.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bilimsel yöntem: Bilimin hedefi, bilimsel yaklaşımın özellikleriOkuma- 1.Bölüm (Christensen)
2Bilimsel yöntem: Bilimin hedefi, bilimsel yaklaşımın özellikleri (devam)Okuma-2.Bölüm (Shaughnessy)
3Deneysel AraştırmaOkuma -3.Bölüm ( Christensen) Sınıf Çalışması-1
4Problem belirleme ve hipotez oluşturmaOkuma- 4.Bölüm (Christensen) & Sınıf Çalışması-2
5Değişkenlerin tanımı ve sınıflandırılmasıOkuma- 6.Bölüm (Christensen) & Makale 1
6Değişkenlerin tanımı ve sınıflandırılmasıOkuma- 6.Bölüm (Christensen) & Makale 2
7Deneysel KontrolOkuma- 7 ve 8. Bölüm (Christensen) & Makale 3
8APA yazım kurallarıTPD Makale, Sınıf Çalışması 3
9Vize Sınavı
10İstikrar sağlama teknikleriOkuma- 9.Bölüm (Christensen), Makale 4
11İstikrar sağlama teknikleriOkuma- Bölüm 9 (Christensen), Makale 5
12Deneysel araştırma desenleriOkuma- 10.Bölüm, Makale 6
13Rapor yazmaOkuma- 15.Bölüm & Sınıf Çalışması (Hipotez ve desen belirleme)
14Deneysel araştırma desenleriOkuma- 10.Bölüm, Sınıf çalışması 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Shaughnessy, J. & Zechmeister, J. (2015) Research Methods in Psychology 7/e. McGraw Hill. Christensen, L. (2009). Experimental Methodology. Allyn & Bacon Kantowitz, B.H., Roediger II, H.L., & Elmes, D.G. (2012). Deneysel Psikoloji. Çeviri: Er, N., Duyan, Y.A., 2013. Nobel yayınları, Ankara. Solso, R.L., & Homer, R.J. (1989). Psikolojide Deneysel Yönteme Giriş: Vaka Yaklaşımı (Çeviri Ed. Ayçiçeği,A) Hovardaroğlu, S. (2007). Davranış Bilimleri için Araştırma Teknikleri. Hatiboğlu Basımevi. Ankara. (Tel: 312 2234801) Amerikan Psikoloji Derneği Yazım Kılavuzu (5. basım) (2009). Kaktüs Yayınları, İstanbul. Psikoloji Terimleri Sözlüğü. Psikologlar Derneği Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım12336
Rapor Hazırlama21020
Rapor Sunma155
Proje Hazırlama12020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11111
Okuma12448
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1    333        
ÖÇ2    332        
ÖÇ3    454        
ÖÇ4 3  444        
ÖÇ5     4   543   
ÖÇ6               
ÖÇ7               
ÖÇ8         5     
ÖÇ9               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr