Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
707001332012İSTATİSTİĞE GİRİŞ IZorunlu116
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
This is a course aiming to teach basic statistics in psychology and social sciences. This is a course aiming to teach basic statistics in psychology and social sciences.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç Dr. Mediha Korkmaz
Öğrenme Çıktıları
11. Psikolojik istatistikte yer alan temel kavramların anlaşılması.
22. Temel istatistiksel yöntemlerin kavramsal ve sayısal olarak öğrenilmesi.
33. Psikolojik veriye doğru bir biçimde uygun istatistiksel tekniği uygulayabilme
44. Psikolojik verilerin analizinde elde edilen bulguları doğru bir biçimde yorumlayabilme.
55. İstatistiksel analizleri ve sonuçları anlaşılır biçimde, hem yazılı hem de sözel olarak ifade edebilme..
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Basic concepts (variable, population, sampling, experimental and corelational methods, measurement, measurement errors, scales), Frequency tables, frequency distributions and graphical representations, Cumulative frequency distributions and Introduction to central tendency, Central tendency measures, Variance, skewness and kurtosis, Percentile ranks, Standard error, Correlation, Regression
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Introduction of the course content and the concept of statistics in social sciences
2Temel kavramlar (değişken, evren, örneklem, deneysel ve korelasyonel methotlar, ölçme, ölçmenin hataları, ölçek ve ölçekleme seviyeleri)bölüm 1
3Frekans tabloları, frekans dağılımları, frekans dağılımlarının grafik gösterimleriBölüm 2
4Toplamlı frekans dağılımları ve Merkezi eğilim ölçümleri’ne girişbölüm 2
5Merkezi eğilim ölçümleri (mod, medyan, ortalama)bölüm 3
6Değişim ölçümleri Varyans, kayış ve basıklık ölçümleribölüm 3
7Yüzdelik dilimler, standart hata bölüm 3
8Ara sınav
9Normal dağılımın özellikleri ve z puanlarıbölüm 4
10Normal dağılım ve Standart puanlarbölüm 4
11Korelasyon (Pearson)bölüm 5
12Korelasyon (Pearson), Korelasyon katsayısının anlamlılığıbölüm 5
13Korelasyon (Spearman rho ve diğer korelasyon katsayıları)bölüm 5
14Regresyon ve yordamabölüm 6
15Regresyon ve yordamabölüm 6
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Büyüköztürk,Ş.,Çokluk,Ö.&Köklü,N.(2011). Sosyal bilimler için istatistik, Pegem Akademi, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma8432
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12222
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13232
Okuma12448
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1533  55   5    
ÖÇ2533   5   5    
ÖÇ3533 5 5   5    
ÖÇ4534   5   5    
ÖÇ5535 5 5   5   5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr