Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
707002472012SOSYAL PSİKOLOJİ IZorunlu234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı sosyal psikolojinin temel kavramlarını tanıtıp, sosyal etki ve kişilerarası etkileşimin bilimsel temellerini ortaya koymaktır. Öğrencilerin sosyal psikolojik olgulara ilişkin bakış açılarını ve kavrayışlarını geliştirmek ve bu alanda kullanılan başlıca metodolojik yaklaşımları tanıtmak dersin hedefleri arasındadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr İ. Mert Teközel
Öğrenme Çıktıları
1Sosyal psikoloji ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme.
2Sosyal psikolojide temel kuramsal yaklaşımları anlayabilme.
3Sosyal psikoloji araştırmalarında etik konuların farkına varabilme.
4Sosyal psikolojide araştırma yöntemlerinin temel ilkelerini kavrayabilme.
5Sosyal konulara eleştirel ve analitik olarak bakabilme.
6Sosyal psikolojik kavram, kuram ve araştırma sonuçlarının günlük yaşamdaki sosyal meselelerle bağını kurabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Temel kavramlar: sosyal algı, sosyal davranış, kişilerarası davranış, birey, grup vb. Sosyal Psikolojide kuram ve araştırma Kollektif davranış Sosyal etki: Konformite ve itaat Sosyal etki: Azınlık etkisi Sosyal güç Kişilerarası çekim
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımıDers içeriğinin ve materyalinin tanıtılması
2Sosyal psikoloji nedir?Okuma (Ders kitabı 1. bölüm sf. 1-24)
3Sosyal psikolojide araştırma yöntemleri (Gözlem ve ilişkisel yöntemler)Okuma (Ders kitabı 2. bölüm sf. 27-39)
4Sosyal psikolojide araştırma yöntemleri (Deneysel yöntem ve araştırma etiği)Okuma (Ders kitabı 2. bölüm sf. 39-57)
5Sosyal etki (Sosyal normların oluşumu, konformite ve azınlık etkisi)Okuma (Ders kitabı 3. bölüm sf. 57-82)
6Sınıf aktivitesi Bir konformite deneyi tasarlamak
7Sosyal etki (Otoriteye itaat, Kolektif davranışlar ve bireylik yitimiOkuma (Ders kitabı 3. bölüm sf. 82-107)
8Sınıf aktivitesi (Milgram’ın itaat deneyinin canlandırılması)Milgram’ın itaat deneyinin canlandırılması Okuma (Hitler isteseydi… sf. 9-29)
9Sosyal etki (Bilişsel çelişki, Sosyal güç)Okuma (Ders kitabı 3. bölüm sf. 107-128)
10Ara sınav
11Kişilerarası çekim (kişilerarası çekimde etkili olan faktörler)Okuma (Ders kitabı 4. bölüm sf. 129-150)
12Kişilerarası çekim (kişilerarası ilişkilerin gelişimi)Okuma (Ders kitabı 4. bölüm sf. 150-162)
13Oyun teorisi ve takas Sınıf aktivitesi (işbirliği staratejileri ve tutuklular ikilemi) Okuma (Ders kitabı 4. bölüm sf. 162-177)
14Gruplar arası ilişkiler (kategorizasyon ve sosyal kimlik kuramı)Okuma (Ders kitabı 5. bölüm sf. 177-178) Okuma (İnsan ilişkileri ve kimlik)
15Önyargılar, Ayrımcılık ve stereotiplerOkuma (Ders kitabı 5. bölüm sf. 183-225)
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Bilgin,N. (2000). Sosyal Psikolojiye Giriş. Ege Üniversitesi Yay. İzmir. Önerilen okumalar: Dönmez, A. (1994). Hitler isteseydi: Sosyal psikoloji yazıları. Ankara: Gündoğan yay. Moscovici, S. (2002). Psychologie Sociale. PUF. Paris. Aronson E, Wilson, T.D., Akert R.M. (2002). Social Psychology. Prentice Hall. NJ. Bilgin, Nuri (1996). İnsan İlişkileri ve Kimlik, İstanbul: Sistem Yay.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz122
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma22244
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ15533     2  345
ÖÇ244             
ÖÇ3            555
ÖÇ4    222        
ÖÇ5        53 4   
ÖÇ6 45            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr