Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
707002522012GELİŞİM PSİKOLOJİSİ IIZorunlu246
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Gelişim Psikolojisinde kuramlarını ve gelişim dönemlerinin özelliklerini öğrenmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Türkan YILMAZ IRMAK
Öğrenme Çıktıları
11. Gelişim Psikolojisinin kuramsal bilgilerini kavrayabilme.
22. Bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılıkla ilgili gelişimsel süreçleri anlayabilme.
33. Gelişim psikolojisindeki kuramların benzer ve farklı yönlerini tanıyabilme.
44. İnsanın bilişsel,duygusal ve davranışsal süreçlerini farklı kuramlar açısından anlayabilme.
55. Belli bir konuda kütüphane ve internet araştırması yapabilme.
66. Araştırma yaptığı konu ile ilgili bilgi ve deneyimlerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme.
77. Eleştirel ve analitik olarak düşünebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ders, gelişim teorileri, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık konularını içermektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallarTanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Temel tartışmalar: Gelişim kuramlarının karşılaştırılması Okuma Santrock 1. Bölüm
3 Ergenlik kuramları Santrock- 11-12. Bölümler
4Ergenlikte fiziksel ve zihinsel gelişimSantrock- 11-12. Bölümler
5Ergenlikte sosyo duygusal gelişim Santrock- 11. Bölüm
6Ahlak Gelişimi kuramları, kohlberg Çileli
7Ergenlikte gelişimsel sorunlar Santrock, 12. bölüm
8Ara Sınav
9Beliren Yetişkinlik Okuma- makale- Doğan ve Atak
10Genç yetişkinlikte fiziksel-bilişsel ve sosyo-duygusal gelişim Santrock 13-14. Bölümler
11Ebeveynlik, Bağlanma Kuramı Miller 5. Bölüm
12Orta yetişkinlikte fiziksel- bilişsel ve sosyo-duygusal gelişim Santrock, Bölüm 15-16
13İleri yetişkinlikte fiziksel gelişim Santrock, 17. Bölüm
14İleri Yetişkinlikte Bilişsel gelişim Santrock, 18. Bölüm
15 İleri Yetişkinlikte sosyo-duygusal gelişim Santrock, 19. Bölüm
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
John W. Santrock Yaşam Boyu Gelişim. (Yay. Haz. Galip Yüksel). Nobel yayıncılık Patricia H. Miller. Gelişim Psikolojisi Kuramları (Yay. Haz. Bekir Onur). İmge Kitabevi John Steinberg. Ergenlik, İmge John W. Santrock Ergenlik, Nobel yay. Kim Dale Dolgin. Ergenlik Psikolojisi: gelişim ilişkiler kültür, Kaknüs. Erber, J. T. (2019). Yaşlanma ve İleri Yetişkinlik. Ankara: Nobel Yayıncılık Laura E. Berk. Çocuk Gelişimi. (Yayına Haz. Bekir Onur). İmge Kitabevi Helen Bee ve Denise Boyd. ÇOCUK Gelişim psikolojisi Kaknüs Yayınları Kağıtçıbaşı, Ç.(2010). Benlik Aile ve İnsan Gelişimi. Yapı Kredi Yayınları: İstanbul. Çileli, Meral. (1986). Ahlak Psikolojisi ve eğitimi. V. Yayınları Doğan, A., ve Cebioğlu, S. (2011). Beliren yetişkinlik: Ergenlikten yetişkinliğe uzanan bir dönem. Türk Psikoloji Yazilari.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav170
Proje Hazırlama210
Makale Kritik Etme210
Okuma110
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama13131
Makale Kritik Etme21020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Okuma14228
Ev Ödevi2510
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1545322133 12355
ÖÇ2525221332121254
ÖÇ35 5511124 33333
ÖÇ455522 123 22333
ÖÇ51  1 22231211 2
ÖÇ61  1 1133 35225
ÖÇ75 5525225 54334
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr