Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10721401T11401ROMA MİMARLIĞIZorunlu476
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Roma İmparatorluğu’nun kuruluşundan, yıkılışına kadar geçen sürede Roma uygarlığındaki mimari yapıtlarının gelişiminin incelenmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Aytekin ERDOĞAN
Öğrenme Çıktıları
1Roma imparatorluğu’nun sınırları içerisinde yer alan mimarlık yapıtları merkez ve eyaletler kapsamında değerlendirebilmek
2Roma’nın kuruluşundan başlayarak, imparatorluğun sonuna kadar geçen süreç içerisinde geçirmiş olduğu gelişim, kent içerisinde inşa edilen yapıların inceleyebilmek
3Eyaletlerde inşa edilen Roma kentlerinin genel yapılarını öğrenmek
4Roma’nın, Hellen ve Etrüsklerden almış olduğu mimari etkilenmeleri öğrenmek
5Roma Cumhuriyet ve İmparatorluk döneminin önemli anıtları, saraylar, evler, hamamlar, kemerler, forumlar, tapınaklar, tiyatrolar ve amphitiyatroları inceleyebilmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Roma imparatorluğu’nun sınırları içerisinde yer alan mimarlık yapıtları merkez ve eyaletler kapsamında değerlenmektedir. Roma’nın kuruluşundan başlayarak, imparatorluğun sonuna kadar geçen süreç içerisinde geçirmiş olduğu gelişim, kent içerisinde inşa edilen yapıların incelenmektedir. Eyaletlerde inşa edilen Roma kentlerinin genel yapıları, bu kentlerin Roma özelliklerini yansıtan yapılarının değerlendirilmesi yapılmaktadır. Roma’nın, Hellen ve Etrüsklerden almış olduğu mimari etkilenmeler anlatılmaktadır. Roma’nın ortaya koyduğu yeni yapı teknikleri ayrıntılı olarak incelenmektedir. Roma Cumhuriyet ve İmparatorluk döneminin önemli anıtları, saraylar, evler, hamamlar, kemerler, forumlar, tapınaklar, tiyatrolar ve amphitiyatrolar, imparatorluk merkezi ve eyalet örnekleri kapsamında açıklanmaktadır. Anadolu mimarisinde Roma mimari yapı tekniklerinin uygulanması dersin diğer bir bölümünü oluşturmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Roma Mimarlığına giriş
1Roma duvar teknikleri
2Roma mimarisindeki yabancı etkiler
3Roma döneminde kentleşme (cumhuriyet dönemi)
4Roma döneminde kentleşme (imparatorluk dönemi)
5roma mimarisinde savunma yapıları ve savunma sistemi
6forumlar
7Ara sınav
8Hamamlar
9Roma dönemi sivil mimari yapıları (domuslar)
10Roma dönemi sivil mimari yapıları (villalar)
11Roma dönemi tapınak mimarisine giriş
12Krallık ve cumhuriyet dönemi tapınak mimarisi
13İmparatorluk dönemi tapınak mimarisi
14yollar, köprüler, su kemerleri
15Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Alexander G. Mc. Kay, Römische Häuser, Villen und Palaste, 1980. John Percival, The Roman Villa, London, 1976. Kenneth Painter, Roman Villas in İtaly, London, 1980. John B. Ward-Perkins, Roman Architecture, Newyork, 1977. Vitruvius, Mimarlık Üzerine On Kitap, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları, Mimarlığın Uluslararası Kaynakları: 2, Çeviren: S. Güven, 1990. Thomas Blagg, A Handbook of Roman Art, Newyork, 1983. Martin Thorpe, Roma Mimarlığı, Londra, 1995 (Çeviren: Rıfat Akbulut, 2002). F. Yegül, Antik Çağda Hamamlar ve Yıkanma, 1995 (Çeviren: E. Erten, İstanbul, 2006). J. W. Stamper, The Architecture of Roman Temples, Cambridge, 2005. M. Wheeler, Roma Sanatı ve Mimarlığı, London, 1997 (Çeviren: Z. K. Erden, İstanbul, 2004).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım10110
Tartışma16232
Soru-Yanıt10110
Takım/Grup Çalışması212
Seminer212
Bireysel Çalışma5315
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma12448
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma12336
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ11 2 34   5
ÖÇ21  2 3  4 
ÖÇ312  3  4 5
ÖÇ41 2  3 4 5
ÖÇ5          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr