Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
716001092009SCHREIBFERTIGKEIT IZorunlu113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, yazılı olarak yapılan alıştırmalar yoluyla Almanca dil yapısı ve sözdizimini ele alarak öğrencilerin yazı becerisinin ve sözcük dağarcığının genişletilmesi amaçlanmaktadır. Dilin tanımı ve önemi; dil-kültür ilişkisi; yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imla kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; çeşitli yazı türleri, (anı, fıkra, öykü, eleştiri, roman, vb.), resmi yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb.), makalelerin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri gibi konular bu derste işlenecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Faruk YÜCEL
Öğrenme Çıktıları
1Düşüncelerini metne dönüştürebilme yeteneği kazandırma
2Farklı metin türlerinde metin oluşturabilme
3Öğrenciler kendilerini yazılı olarak Almancanın kurallarına uygun ve hatasız bir şekilde ifade edebilmeleri
4Yazılı bir metni başka bir metin türüne dönüştürebilme yeteneği kazandırma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bilim alanı olarak metin dilbilim. Söz sanatlarını tanımlama. Yazılı bir metnin yapısı ve özelliği.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin amacının ve içeriğinin tanıtımıTanışma
2Yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklarTartışmalı konu analizi
3Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, onunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni) Tartışmalı konu analizi
4Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri Tartışmalı konu analizi
5Metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, bilgisellik, metinler arası ilişkiler Tartışmalı konu analizi
6Yazılı anlatım teknikleri ve yaklaşımlarTartışmalı konu analizi
7Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici ve yazınsal metinler Tartışmalı konu analizi
8Arasınav
9Yazılı metinlerin işlevlerine göre ayırmaTartışmalı konu analizi
10Bilim alanı olarak metin dilbilimin ve alt alanlarının tanımlanması. Tartışmalı konu analizi
11Bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde uygulamalar Tartışmalı konu analizi
12Kullanmalık ve yazınsal metinlerin özellikleri ve onların çözümlenmesiTartışmalı konu analizi
13Bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme Tartışmalı konu analizi
14Öğrencilerin yazılı bir metni seçip bir sunum hazırlamasıSunum ve tartışma
15Öğrencilerin yazılı bir metni seçip bir sunum hazırlamasıSunum ve tartışma
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ali Yakıcı, vd., (2004), Türkçe I: Yazılı Anlatım, Ankara: Bilge Yayınları; Gündüz Şerif, Osman Aktaş,(2005), Yazılı ve Sözlü Anlatım, Ankara: Akçağ Yayınları; Şükrü Haluk Akalın vd., (2005), TDK Yazım Kılavuzu, Ankara: TDK Yayınları. YARDIMCI KİTAPLAR: V. Jo Glotz-Kastanis/Doris Tippmann „Sprechen, Schreiben, Mitreden, Athen 2002
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Almanca
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Proje Sunma11010
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11313
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11616
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)113
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ15              5
ÖÇ25              5
ÖÇ34              5
ÖÇ45              4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr