Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10721601T11218TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARIZorunlu232
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, üniversite öğrencilerinin toplum bilincini arttırmalarını, toplum sorunlarına daha da duyarlı ve bilinçli hale gelmelerini, bu duyarlılığı arttırarak toplumsal problemlere yönelik özgün projeler üretme yoluyla toplumsal olayların kesinliğini azaltacak ve gelecek nesillere örnek oluşturabilecek beceriyi kazanmalarını, bu bağlamda empati kurma, hoşgörü gösterme ve organizasyon yeteneklerini geliştirmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Yücel Aksan
Öğrenme Çıktıları
11. Kültürel, sosyal, toplumsal gelişmeleri değerlendirebilme.
22. Hayat boyu öğrenme sürecinin farkında oluş.
33. Toplumsal sorumlulukları kavrama ve değerlendirmede analitik yaklaşabilme.
44. Mesleki uygulamalarda disiplinle ve bilinçli çalışabilme.
55. Verilen bir projede takım çalışması yapabilme.
66. Küreselleşme bağlamında sosyal alanda yapılan araştırmaların önemini kavrayabilme.
77. Toplumsal bağlamda yürütülen proje ve araştırmalarda sosyal sorumlulukların bilincinde olarak etkin rol alabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Toplumsal farklılıkları ve ortaklıkları görerek empati kurmak ve hoşgörü temelli bir bakış çerçevesinde insan ilişkilerini değerlendirebilme. Bilinçlenerek, topluma duyarlılığı geliştirebilme. Toplumsal sorunlara eleştirel bir bakış açısıyla alternatif düşünceler geliştirebilme. Toplumsal sorumluluk bilinci ve yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. Kendini ifade edebilme, bir konuyu sunma ve karşı tarafın nasıl algılayacağını ön görebilme. Böylece Öz değerlendirme ve özgüveni geliştirebilme yeteneği geliştirmek
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
11 Dersin tanıtımı ve amacının anlatılması. Ders Tanıtımı
22 Ön araştırmanın yapılması Okuma-Kaynak Tarama
33 Projelere ait fikirlerin toplanıp değerlendirilmesi Okuma-Kaynak Tarama
44 Projelere ait resmi yazışmaların yapılması Görüşme Yapma ve Rapor Hazırlama
55 Gerekli malzemelerin temini Veri Toplama
66 Toplanan malzemelerin proje için uygun hale getirilmesi Veri Toplama
77 Toplanan malzemelerin proje için uygun hale getirilmesi Veri analizi
88 Arasınav/ Değerlendirme
99 Projenin uygulama aşaması Veri analizi
1010 Projenin sonuçları Veri analizi
1111 Projenin sunulması Araştırma deneyimlerinin paylaşılması
1212 Projenin uygulanması Uygulama
1313 Projenin uygulanması Uygulama
1414 Projenin uygulanması Uygulama
1515 Bireysel ya da grup olarak öğrenci sunumları Sunum
1616 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Özgün fikir üretme ve uygulama öğrenciye ait
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Alan Çalışması313
Beyin Fırtınası313
Rapor Hazırlama133
Proje Sunma122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)58
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1                
ÖÇ2                
ÖÇ3                
ÖÇ4                
ÖÇ5                
ÖÇ6                
ÖÇ7                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr