Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
0721001232012DEUTSCHE GRAMMATİK IZorunlu113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı varolan Almanca gramer bilgisini pekiştirmek, çeviride sorun yaratan konulara detaylı olarak eğilmek ve örnekler aracılığıyla açıklamak, ayrıca adım adım işlenen gramer yapılarını metinler aracılığıyla bir kontekst bağlamında inceleyerek öğrenilen gramer yapılarının aktif kullanımını sağlamaktır. Almanca zamanların genel tekrarı, etken ve edilgen cümlelerde yapı farkı, modal fiillerin iki yalın halli fiil ile birlikte kullanımı, bağlaçlar; temel cümle ve yan cümle bağlaçları (zaman bildiren yan cümle bağlaçları, sebep bildiren yan cümle bağlaçları şart yan cümle bağlaçları ve sonuç bildiren yan cümle bağlaçları) ile bu bağlaçların kullanımıyla birlikte cümle yapısında meydana gelen değişiklikler, ortaçlar, dilek kipi gibi konular derste işlenecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Faruk YÜCEL
Öğrenme Çıktıları
1Öğrencilerin okuma, yazma, konuşma ve anlama gibi temel yetilerde, bu zamana kadar kazandıkları yabancı dil edinimlerini Almanca Dilbilgisi kurallarına bağlı olarak doğru bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade edebilecek düzeye gelmiş olma.
2Almanca Dilbilgisi kurallarına uygun olarak kendilerine yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme becerisini kazandırma.
3Dilbilgisi kurallarının diğer derslere alt yapı oluşturması ve bu alanlarda doğru olarak kullanılması
4Almanca Dilbilgisini çeviri alanında doğru olarak kullanabilme ve çeviri yapabilmeye destek olacak şekilde detaylı olarak kazandırma.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Almanca Dilbilgisi kurallarını daha detaylı bir şekilde öğrenme, bunları her alanda kullanabilme becerisini kazanma.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin amacının ve içeriğinin tanıtımıTanışma
2Der Gebrauch des ArtikelsAlıştırmalarla konuların pekiştirilmesi
3Substantiv/ NomenAlıştırmalarla konuların pekiştirilmesi
4AdjektiveAlıştırmalarla konuların pekiştirilmesi
5Adverbien Alıştırmalarla konuların pekiştirilmesi
6PräpositionenAlıştırmalarla konuların pekiştirilmesi
7PräpositionenAlıştırmalarla konuların pekiştirilmesi
8Vize
9PronomenAlıştırmalarla konuların pekiştirilmesi
10PronomenAlıştırmalarla konuların pekiştirilmesi
11VerbAlıştırmalarla konuların pekiştirilmesi
12VerbAlıştırmalarla konuların pekiştirilmesi
13NumeraleAlıştırmalarla konuların pekiştirilmesi
14KonjunktionenAlıştırmalarla konuların pekiştirilmesi
15InterjektionenAlıştırmalarla konuların pekiştirilmesi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1)Dreyer -Schmidt (1985) Lehr und Übungsbuch der deutschen Grammatik., 2)Hall- Scheiner (2000) Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, Axel Hering em Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe, 3) DUDEN BAND 4
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Almanca
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Problem Çözümü14228
Tartışma14228
Soru-Yanıt14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)88
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1 54 5  334  5  3
ÖÇ2 4  5  334  5  3
ÖÇ3 4  4   3   5   
ÖÇ4  3    4 5     2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr