Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
0721001202012DEUTSCHE GRAMMATİK IIZorunlu124
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı varolan Almanca gramer bilgisini pekiştirmek, çeviride sorun yaratan konulara detaylı olarak eğilmek ve örnekler aracılığıyla açıklamak, ayrıca adım adım işlenen gramer yapılarını metinler aracılığıyla bir kontekst bağlamında inceleyerek öğrenilen gramer yapılarının aktif kullanımını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Faruk Yücel
Öğrenme Çıktıları
1Öğrencilerin okuma, yazma, konuşma ve anlama gibi temel yetilerde, bu zamana kadar kazandıkları yabancı dil edinimlerini Almanca Dilbilgisi kurallarına bağlı olarak doğru bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade edebilecek düzeye gelmiş olma.
2Almanca Dilbilgisi kurallarına uygun olarak kendilerine yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme becerisini kazandırma.
3Dilbilgisi kurallarının diğer derslere alt yapı oluşturması ve bu alanlarda doğru olarak kullanılması
4Almanca Dilbilgisini çeviri alanında doğru olarak kullanabilme ve çeviri yapabilmeye destek olacak şekilde detaylı olarak kazandırma.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Almanca Dilbilgisi kurallarını daha detaylı bir şekilde öğrenme, bunları her alanda kullanabilme becerisini kazanma.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin amacının ve içeriğinin tanıtımıTanışma
2EinleitungAlıştırmalarla konuların pekiştirilmesi
3HauptsätzeAlıştırmalarla konuların pekiştirilmesi
4SatzverbindungenAlıştırmalarla konuların pekiştirilmesi
5Nebensätze (temporal, kausale, konditionale)Alıştırmalarla konuların pekiştirilmesi
6Nebensätze (konsekutive, konzessive)Alıştırmalarla konuların pekiştirilmesi
7Nebensätze (modale)Alıştırmalarla konuların pekiştirilmesi
8Vize
9InfinitivkonstruktionenAlıştırmalarla konuların pekiştirilmesi
10PartizipialkonstruktionenAlıştırmalarla konuların pekiştirilmesi
11RelativsätzeAlıştırmalarla konuların pekiştirilmesi
12Konjunktiv IAlıştırmalarla konuların pekiştirilmesi
13Konjunktiv IIAlıştırmalarla konuların pekiştirilmesi
14PassivAlıştırmalarla konuların pekiştirilmesi
15WiederhohlungAlıştırmalarla konuların pekiştirilmesi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1)Dreyer -Schmidt (1985) Lehr und Übungsbuch der deutschen Grammatik., 2)Hall- Scheiner (2000) Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, Axel Hering em Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe, 3) DUDEN BAND 4
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Almanca
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Problem Çözümü14342
Tartışma14342
Soru-Yanıt14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)130
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1                
ÖÇ2                
ÖÇ3                
ÖÇ4                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr