Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
0721002352012VERGLEICHENDE LITERATURZorunlu235
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, çeviriye başlamadan önce öğrencilerin bir edebi metni ele almaları gerektiği, çevirmen olarak hangi ögelerin göz önünde bulundurması gerektiği, çevrilecek metnin erek dilde hangi işlevi yerine getirilmesi istendiği sorgulanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Dilek Altınkaya Nergis
Öğrenme Çıktıları
1Ebedi bir metne çevirmen olarak nasıl yaklaşılması gerektiği bilinci kazandırma
2Metin türlerine ve hedef kitleye göre bir metnin işlevinin nasıl belirlendiğini saptayabilme
3Metin dışı etmenlerin çeviriyi nasıl etkileyebileceğini öğrenme
4Metin içi etmenlerin çeviriyi nasıl etkileyebileceğini öğrenme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Karşılaştırmalı edebiyat dersi, metin türlerinin belirlediği işleve göre bir yaklaşım geliştirebilme bağlamında edebiyat ve çeviribilim çözümlemeleri içermektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin amacının ve içeriğinin tanıtımıTanışma
2Christiane Nord kitabın 1. Bölümü: Çevirinin temel kuramlarıTartışmalı konu analizi
3Metin dışı etmenlerin saptayabilme ve bunların metne yansımalarını irdeleme Tartışmalı konu analizi
4Metin içi etmenlerin saptayabilme ve bunların metne yansımalarını irdeleme Tartışmalı konu analizi
5Yazar ve Eserleri tanıma: Orhan Pamuk (Cevdet Bey ve Oğulları) ve Thomas Mann (Buddenbrooks)Tartışmalı konu analizi
6Metin dışı etmenlerin yazar "Thomas Mann" ve eser "Buddenbrooks" üzerinde saptayabilme ve bunların metne yansımalarını irdeleme Tartışmalı konu analizi
7Metin dışı etmenlerin yazar "Thomas Mann" ve eser "Buddenbrooks" üzerinde saptayabilme ve bunların metne yansımalarını irdeleme Tartışmalı konu analizi
8Vize
9Metin içi etmenlerin yazar "Thomas Mann" ve eser "Buddenbrooks" üzerinde saptayabilme ve bunların metne yansımalarını irdeleme Tartışmalı konu analizi
10Metin içi etmenlerin yazar "Thomas Mann" ve eser "Buddenbrooks" üzerinde saptayabilme ve bunların metne yansımalarını irdeleme Tartışmalı konu analizi
11Metin dışı etmenlerin yazar "Orhan Pamuk" ve eser "Cevdet Bey ve Oğulları" üzerinde saptayabilme ve bunların metne yansımalarını irdeleme Tartışmalı konu analizi
12Metin dışı etmenlerin yazar "Orhan Pamuk" ve eser "Cevdet Bey ve Oğulları" üzerinde saptayabilme ve bunların metne yansımalarını irdeleme Tartışmalı konu analizi
13Metin içi etmenlerin yazar "Orhan Pamuk" ve eser "Cevdet Bey ve Oğulları" üzerinde saptayabilme ve bunların metne yansımalarını irdeleme Tartışmalı konu analizi
14Metin içi etmenlerin yazar "Orhan Pamuk" ve eser "Cevdet Bey ve Oğulları" üzerinde saptayabilme ve bunların metne yansımalarını irdeleme Tartışmalı konu analizi
15Dönem değerlendirmesiTartışmalı konu analizi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Christiane Nord: Textanalyse und Übersetzen 2) Gürsel Aytaç: Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Almanca
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Tartışma14228
Soru-Yanıt14228
Seminer14228
Performans14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)144
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ14344344334334444
ÖÇ23353543434443445
ÖÇ33434433443335333
ÖÇ43345444343445445
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr