Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
0721002392014SPRACHWISSENSCHAFT IZorunlu233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; dilbilimin temel kavramlarını, ilkelerini ve kuramlarını tanımasını, insan dilinin doğasınının nelerden oluştuğunu öğrenmesini, dilin yapısal özelliklerini açıklamasını, insanların dili nasıl öğrendiğini, dil denen kavramın ne tür temel yapılardan oluştuğunu öğrenmesini sağlamaktır. Bu ders, bir bilim dalı olarak dilbilimin tartışılmasını, morfoloji (biçimbilim), sentaks (sözdizimi), semantik (anlambilim) ve edimbilim gibi dilbilim alanlarının tanıtılmasını amaçlar. Dersin temel hedefi, biçimbilim sorunlarının örnekleriyle açıklanması ve tartışılması, tümce ve tümcecik düzeyinde Almanca'nın dilbilgisel yapısının incelenmesi, sözcük anlamı başta gelmek üzere anlamın değişik anlambilim alanları ışığında incelenmesi, tümce anlamının anlambilim açısından incelenmesi, anlamın toplumsal değişimlerinin tartışılması yoluyla öğrencilerde dil bilinci oluşturmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Mehmet Tahir Öncü
Öğrenme Çıktıları
1Dilbilim ve onun uygulandığı alanlar konusunda bir farkındalık kazanabilmek.
2Biçimbilim, sözdizimi, anlambilim ve edimbilim gibi temel dilbilim alanlarını kulanarak dilbilimcilerin “insan dilini bilmekten” neyi kast ettiklerini anlayabilmek.
3Biçimbirim, tümcecik, tümce düzeyinde dilin yapısını inceleyebilmek ve çözümleyebilmek.
4Tümce anlamını anlambilim ışığında inceleyebilmek ve anlamın toplumsal değişimlerini tartışabilmek.
5Sosyolinguistik, edimbilim gibi alanlarda farkındalık kazanabilmek.
6Dilbilim konusunda okuyabilmek, yazabilmek ve değerlendirme yapabilmek.
7Sosyokültürel farklılıkların dilde nasıl ortaya çıktığını kavrayabilmek.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dilin doğası, beyin ve dil, biçimbilim, sözdizimi, anlambilim
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallarTanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Avrupa'nın Dil Ailesi; Dilleri; Dil PolitikasıOkuma
3Fonetik, FonolojiOkuma; Alıştırmalar
4Morfoloji, LexikolojiOkuma; Alıştırmalar
5Söz DizmiOkuma; Alıştırmalar
6Metin Dil BilimiOkuma (4. bölüm sf. 115-133)
7SosyolinguistikSunum
8Ara sınav
9Çokdillilik; Dil Öğrenimi (Ana Dili, Yabancı Dil, İkinci Dil)Sunum
10GöstergebilimOkuma; Alıştırmalar
11Anlam Bilimi Okuma; Alıştırmalar
12Edimbilim Okuma; Alıştırmalar
13SunumlarSunum
14Sunumlar Sunum
15Özet Alıştırmalar
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Linke, Angelika; Nussbaumer, Markus, 5(2004), Studienbuch Linguistik, Tübingen, Max Niemeyer Verlag Pelz, Heidrun, 5(1982), Linguistik für Anfänger, Hamburg, Hoffmann und Campe Verlag. Toklu, Osman, 3(2009), Dilbilime Giriş, Ankara, Akçağ Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Almanca
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma122
Okuma13339
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)77
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ14544444544455544
ÖÇ23445443444534444
ÖÇ33354344343344333
ÖÇ44445333534444334
ÖÇ54444444443453433
ÖÇ64454543445344444
ÖÇ74444434453343433
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr