Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
716001352015TEXTANALYSEZorunlu116
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu derste çeşitli metin türlerinden örneklerle metinlerin metinsellik ve dayandığı düşünsel arka planı gibi özellikleri üzerinde durulur, amaca yönelik olarak bir metnin nasıl çözümlenmesi ve ele alınması gerektiği konusunda alıştırmalar yapılır. Bunun için öğrencinin yabancı dildeki metinleri anlama sürecini kolaylaştırmak amacıyla sözcüklerin birbirileriyle ilişkileri ve bu ilişki çerçevesinde kazandıkları anlam farklarından yola çıkarak bir bütün içinde ele alınır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Metin türleri konularında bilgi kazanma
2Yazılı metinleri işlevlerine göre açıklayabilme
3Yazılı bir metni içeriksel ve biçimsel olarak çözümleyebilme
4Bu derste öğrencilerin okuma-anlama becerilerini geliştirmeleri için okudukları metinleri anlam ve işlevsel açıdan yorumlayabilme
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bilim alanı olarak metin dilbilim. Metin tür ve sınıflarla ilgili yaklaşımlar. Yazılı bir metnin işlevleri ve işleyişi. Bühler, Jacobson ve Reis gibi kuramcıların yaklaşımları. Yazılı bir metnin yapısı ve özelliği.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin amacının ve içeriğinin tanıtımı
2Satır aralarındaki anlamı kavrama gibi ileri düzey okuma alt-becerileri
3Metin türlerine göre metinleri sınıflandırma
4Metinleri işlevlerine göre ele alma
5Okuma metinlerindeki bilgiyi, ana fikri çıkarma
6Bir metinden yola çıkarak iletilmek istenen düşünceyi ya da hedeflenen etkiyi ortaya koyma
7Metnin türleri (bilgilendirici, yazınsal ve kullanmalık metinlerin özelliklerini tanımlama
8Arasınav
9Uzmanlık alanıyla ilgili bir metni çözümleme ve bir örnek metin oluşturma
10Yazınsal bir metni çözümleyerek söz sanatlarını saptama
11Reklam, propaganda, slogan ve konuşma metinleri gibi çağrı metinlerini çözümleyip işlevlerini ortaya koyma
12Bir metni dilbilimsel ve dilsel açıdan irdeleme
13Bir metni çeviri amaçlı olarak çözümleme
14Öğrencilerin bilgilendirici bir metin seçip bir sunum hazırlaması
15Öğrencilerin yazınsal bir metin seçip bir sunum hazırlaması
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bernd Ulrich Biere. Textverstehen und Textverständlichkeit. Heidelberg, 1991. Christmann Groos. Ursula & Norbert Groeben.. “Textverstehen, Textverständlichkeit − Ein Forschungsüberblick unter Anwendungsperspektive”, 1996. Alex Deppert. Verstehen und Verständlichkeit. Wissenschaftstexte und die Rolle themaspezifischen Vorwissens. Wiesbaden: Dt. Univ.-Verl., 2001. YARDIMCI KİTAPLAR: Heidrun Gerzymisch-Arbogast et al., Hrsg. Textologie und Translation. Tübingen, 2003
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Almanca
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Makale Yazma13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma17575
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma17575
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ15443544345453445
ÖÇ24554335554555443
ÖÇ33344444445345554
ÖÇ44445543554434433
ÖÇ55453355335542345
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr