Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
0721001322015UBERSETZUNGSORIENTIERTE TEXTANALYSEZorunlu126
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, çeviriye başlamadan önce öğrencilerin bir metni nasıl çözümlemesi gerektiği, hangi etmenleri göz önünde bulundurması gerektiği, çevrilecek metnin erek dilde hangi işlevi yerine getirilmesi istendiği ve hedef kitlenin beklentilerinin çeviriye nasıl yansıdığı sorgulanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Faruk Yücel
Öğrenme Çıktıları
1Çeviri amaçlı bir metne nasıl yaklaşılması gerektiği bilinci kazandırma
2Metin türlerine ve hedef kitleye göre bir metnin işlevinin nasıl belirlendiğini saptayabilme
3Bir metin türünü başka bir metine çevirebilme yeteneğinin kazandırılması
4Metin dışı etmenlerin çeviriyi nasıl etkileyebileceğini öğrenme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çeviri amaçlı metin çözümleme dersi, metin türlerinin belirlediği işleve göre bir yaklaşım geliştirebilme bağlamında metindilbilim ve çeviribilim çözümlemeleri içermektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin amacının ve içeriğinin tanıtımıTanışma
2Bir metni doğru anlama ve yorumlamaya ilişkin yaklaşımları tartışmaTartışmalı konu analizi
3Metin türüne göre metnin işlevini ortaya koyabilmeyi öğrenmelerini sağlama Tartışmalı konu analizi
4Metin içi ve dışı etmenlerin saptayabilme ve bunların metne yansımalarını irdeleme Tartışmalı konu analizi
5Metin geleneklerinin metin oluşturmadaki önemini ortaya koymaTartışmalı konu analizi
6Yazılı ve sözlü metin çözümleme arasındaki farkı belirlemek için örnek metinler irdelemeTartışmalı konu analizi
7Bir metni başka bir metne dönüştürmenin yollarını gösterme Tartışmalı konu analizi
8Arasınav
9Yazınsal bir metni çeviri amaçlı olarak nasıl çözümlenebileceğini göstermeTartışmalı konu analizi
10Bilgi odaklı metinlerin çözümlenmesinde bilgi değerine sahip etmenlerin saptanıp çeviride nasıl korunabileceğini öğretme Tartışmalı konu analizi
11Metin çözümlemede kültürel etmenlerinin önemini metin üzerinde göstermeTartışmalı konu analizi
12Bir metni çevirirken bazı içeriklerin metinden çıkarılabileceği ya da eklenebileceğini göstermeTartışmalı konu analizi
13Bir metinden yola çıkarak koşut yeni bir metin oluşturabilmenin koşullarını ve bilgisini kazandırma Tartışmalı konu analizi
14Öğrencilerin yazılı bir metni seçip çeviri amaçlı olarak nasıl çözümlediklerini sunum biçiminde göstermeSunum ve tartışma
15Öğrencilerin sözlü bir metni seçip çeviri amaçlı olarak nasıl çözümlediklerini sunum biçiminde göstermeSunum ve tartışma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Işın Bengi Öner, (1999), Çeviri Bir Süreçtir… Ya Çeviribilim? İstanbul: Sel Yayınları; Sakine Eruz, (2008), Akademik Çeviri Eğitimi. Çevir Amaçlı Metin Çözümlemesi, İstanbul: Multilingual Yayınları; Turgay Kurultay, (1997), Neler Olmazsa Çeviri Eğitimi Olmaz? Forum1, İstanbul: Sel Yayınları. YARDIMCI KİTAPLAR: Christiane Nord (1988), Textanalyse und Übersetzen, Heidelber: Julius Gross.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Almanca
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Proje Sunma12020
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)182
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1                
ÖÇ2                
ÖÇ3                
ÖÇ4                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr