Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801001412009EKONOMİYE GİRİŞZorunlu113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, gelecekte medya sektöründe yer alacak öğrencilerin ekonomi ile ilgili temel kavramları öğrenmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr. Üyesi Çiğdem Dirik
Öğrenme Çıktıları
11-Ekonomi ile ilgili temel kuramsal bilgilere sahip olabilme
22-Ekonomik sorunları anlayabilme ve yorumlayabilme
33-Ekonomik konularda ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme
44-Ekonomi ile ilgili verileri yorumlayabilme
5 5-Ekonomi ile ilgili bazı bilgileri günlük yaşama uyarlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği Mikro ekonomi ve Makro Ekonomi ile ilgili temel kavramlardan oluşmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Dersin İçeriği ve TanışmaAnlatım
1Ekonomi biliminin tanımı ve kıtlık kavramıAnlatım
2Ekonominin Temel SorunlarıAnlatım
3Ekonomik sistemler Anlatım
4Ekonomi ile ilgili temel kavramlarAnlatım
5Talep ve Talep Esnekliği Anlatım
6Arz ve Arz EsnekliğiAnlatım
7Vize
8Ulusal Gelir Genel Değerlendirme Final Anlatım
9Tüketim Tasarruf ve YatırımAnlatım
10İstihdam ve İşsizlikAnlatım
11Ekonomik Büyüme ve Ekonomik KalkınmaAnlatım
12Para Anlatım
13EnflasyonAnlatım
14Genel değerlendirme Anlatım
15Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Dinler Zeynel, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2007 • Süar Tülay, Temel Ekonomi Bilgileri, Sancak Matbaası, İzmir, • Pekin Tevfik ,Ekonomiye Giriş, Bilgehan Basımevi, İzmir, 1987 • Üstünel Besim, Ekonominin Temelleri, Ankara, 1997 • Ünlüören Kurban, Tayfun Ahmet, Ekonomiye Giriş, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2016 • Gürler Z.Arslan, Şimşek Ergün, Onurlubaş Ebru, Makroekonomi, Ankara,Nobel Akademik Yayıncılık, 2013 • Karakayalı Hüseyin, Ekonomi Kuramı,Emek Matbaacılık, Manisa,2004
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma7214
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma111
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1 5      5    4  
ÖÇ2     3          
ÖÇ3                
ÖÇ4                
ÖÇ5                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr