Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801001452010İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞZorunlu112
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin amacı, iletişim alanındaki genel kavramlar, iletişim türleri ve becerileri konularında öğrencileri bilgilendirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Müjde Ker Dinçer
Öğrenme Çıktıları
1İletişim alanına ilişkin tanımları öğrenerek, temel ve modelleri tanımlar, söz konusu tanımları ve kavramları birbirleriyle ilişkilendirir, eğitim ve iş hayatı boyunca başvuracağı temel iletişim konularını öğrenir.
2İletişim türlerini (içsel/kişisel, kişilerarası, kurumsal ve kitle) ve becerilerini (sözel, yazılı, sözsüz) öğrenerek, iletişim disiplini ile ilişkili disiplinler arasındaki bağları gözlemler.
3İletişim sorunlarını tanımlar, analiz eder, çözümler, stratejik düşünme becerisini geliştirir ve fikirlerini bu çerçevede ifade edebilir. İletişim sorunlarını tanımlar, analiz eder, çözümler, stratejik düşünme becerisini geliştirir ve fikirlerini bu çerçevede ifade edebilir.
4İletişim alanına ilişkin öğrendiklerini iş ve sosyal ortamlarda etkin bir biçimde, etik ilkeler çerçevesinde ve gündemi takip ederek kullanıp yönetebilir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ders kapsamında iletişim; iletişim türleri, becerileri boyutlarıyla ele alınmaktadır. Ders içeriği olarak ise, iletişim tanımından başlanarak, iletişim öğeleri, türleri ve ağırlıklı olarak beceriler üzerinde durulmakta, bu çerçevede kişisel/içsel, kişilerarası, kurumsal ve kitle iletişimi ile sözel, yazılı ve sözsüz iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanma yolları vb. iletişim alt dallarına ilişkin konular ele alınmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İletişim: Tanımlar, Unsurlar (Öğeler) ve Türler genel bilgianlatım
2İletişim Teorileri ve Modelleri anlatım
3Etkili İletişim: İletişim Problemleri ve Çözüm Yollarıanlatım
4İletişim Türlerinden Kişisel İletişim: Özgüven, Öz-saygı, Öz-farkındalık anlatım
5Kişisel iletişimde karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm önerileri: Johari Penceresi, Kendini Açma ve Özgüven geliştirmeanlatım
6İletişim Türlerinden Kişilerarası İletişim: İletişim ve Algılama anlatım
7Kişilerarası İletişimde algılama temelli iletişim sorunlarının üstesinden gelebilme becerisi geliştirmeanlatım
8Ara sınav (Vize)sınav
9Kişilerarası iletişimde dinleme ve cevap verme becerisi anlatım
10Kurumsal İletişim: Tanımı, Biçimlerianlatım
11Kitle İletişimi: Tanımı, Türleri ve modelleanlatım
12Sözel iletişim becerileri: Sunum Becerisianlatım
13Yazılı iletişim becerilerianlatım
14Sözsüz iletişim becerileri anlatım
15İş ve Sosyal Ortamlarda İletişim Becerilerinin Yansımalarıanlatım
16Finalsınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: M. Ker-Dincer tarafından hazırlanan ders notları Yardımcı Kaynaklar: Üstün Dökmen, Sanatta ve Gündelik Yaşamda İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem Yayıncılık, 2008. Doğan Cüceloğlu, Yeniden İnsan İnsana, Sistem Yayıncılık, 2007. Merih Zıllıoğlu, İletişim Nedir?, Cem Yayınevi, 1993. Acar-Zuhal Batlaş, Bedenin Dili, Remzi Kitabevi, 2008. Ken Cooper, Sözsüz İletişim, Çev: Tunç Yalkı, İlgi Yayıncılık, 1989. Ian Mackay, Dinleme Becerisi, Çev: Aksu Bora ve Onur Cankoçak, İlk Kaynak Yayınları, 1997. Ahmet Şerif İzgören, Dikkat! Vücudunuz Konuşuyor, Akademi International, 2008. Müjde Ker- Dincer, İş ve Sosyal Ortamlarda Kişisel İmaj, Alfa Yayıncılık, 2002.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ14   5  5        
ÖÇ24  55  5 5      
ÖÇ34  5 5     55  5
ÖÇ44 5 5 5         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr