Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801001492009SİNEMA TARİHİ-IZorunlu113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Sinemanın tarihini geçmişten günümüze değerlendirme.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Burcu Balcı
Öğrenme Çıktıları
1Sinema tarihindeki önemli akımları ele alma.
2Sinema tarihindeki önemli yönetmenleri değerlendirme.
3 Sinema tarihindeki önemli filmleri izleme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sinema tarihindeki önemli akımları, yönetmenleri ve filmleri değerlendirme.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sinemanın doğuşu: Lumiere kardeşler ve Melies.
2The Great Traın Robbery, güldürüler (Max Linder, Mack Sennett v.d.), David Wark Griffith: Bir Ulusun Doğuşu.
3Alman Dışavurumculuk Akımı: Dr. Caligari’nin Muayenehanesi
4Alman Dışavurumculuk Akımı: Nosferatu, Bir Dehşetin Senfonisi
5Nanook of the North, Jeanne D’arc’ın Çilesi
6Sovyet Sineması: Kuleşov ve Vertov’un filmleri
7Sovyet Sineması: Vsevolod İllaryonovıç Pudovkin’in filmleri
8Sovyet Sineması:Sergei Eisenstein’ın filmleri
9Sovyet Sineması: Aleksandr Dovjenko’nun filmleri
10Fritz Lang’in filmi: Metropolis ve Fütürizm
11Sesli sinema dönemine geçiş: ilk sesli film: Jazz Singer
12Almanya’da Naziler dönemi sinema: Leni Reifenstahl ve filmleri
13İtalyan Yeni Gerçekçilik Akımı: Roberto Rosselini ve filmleri
14İtalyan Yeni Gerçekçilik Akımı: Vittorio De Sica ve filmleri
15Fransız Yeni Dalga Akımı: Jean Luc Godard ve filmleri
16Fransız Yeni Dalga Akımı: François Truffaut ve 400 Darbe filmi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Sessiz Sinema, Nilgün Abisel, De Ki Basım Yayım Ltd.Şti., Ankara, 2007. Sinema Sanatına Giriş, Nijat Özön, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2008. Sinemaya Giriş, Alim Şerif Onaran, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1986. Dünya Sinema Tarihi, Editör: Geoffrey Nowell-Smith, Çeviren: Ahmet Fethi, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2003. Sinemada Göstergeler ve Anlam, Peter Wollen, Metis Yayınları, İstanbul, 1989.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım16348
Alan Çalışması16116
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma177
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma111
Okuma16116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ15  4  4         
ÖÇ25  4  4         
ÖÇ35  4  4         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr