Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801001542009TELEVİZYONDA YAPIM VE UYGULAMALARA GİRİŞZorunlu123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders televizyonda program ve film yapımının temel unsurlarını ve basamaklarını aktarmayı amaçlamaktadır. Temel çekim teknikleri, kamera hareketleri, aydınlatma, renk, müzik gibi unsurların ana hatlarıyla verilerek bu konular hakkında öğrencilerde genel bir perspektif oluşturulması hedeflenmektedir.Bu ders televizyonda program ve film yapımının temel unsurlarını ve basamaklarını aktarmayı amaçlamaktadır. Temel çekim teknikleri, kamera hareketleri, aydınlatma, renk, müzik gibi unsurların ana hatlarıyla verilerek bu konular hakkında öğrencilerde genel bir perspektif oluşturulması hedeflenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr.Üyesi Seda SÜNBÜL OLGUNDENİZ
Öğrenme Çıktıları
11. Televizyon programcılığına ilişkin temel kavramları anlayabilme
2 2.Çekim teknikleri ve kamera kullanımı konusunda temel bilgi düzeyine ulaşabilme
33. Televizyon yayıncılığının temel basamaklarını öğrenebilme
44. Televizyon yayıncılığı terminolojisini kavrayabilme
55. Öğrenilen teorik bilgileri proje çalışmalarında uygulayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Televizyonun temel öğelerine giriş, Televizyonun tarihsel geçmişi,Renk, müzik ve aydınlatma unsurlarının kullanımı,Çekim teknikleri ve uygulamaları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi. Televizyon yayıncılığına ilişkin temel bilgiler. Yayıncılığın tarihsel süreçte geçirdiği aşamalar ve kazandığı yeni boyutAnlatım
2Televizyonun temel öğeleri ve terminolojiAnlatım
3Televizyon yayıncılığında teknolojik gelişmelerAnlatım
4Temel yapım öğeleriAnlatım
5Televizyonun anlatı yapısıAnlatım
6Televizyon yazarlığıAnlatım
7Çekim teknikleri ve ölçeklerine ilişkin temel kavramlarAnlatım
8Arasınav (Vize)
9Televizyonda estetik öğeler renk ve müzik ve aydınlatma Anlatım
10Kamera ve görüntü kompozisyonuAnlatım
11Film ve program örnekleri incelenerek verilen bilgilerin pekiştirilmesi Anlatım
12Uygulama projelerinin gerçekleştirilmesiProje Sunumu
13Uygulama projelerinin gerçekleştirilmesiProje Sunumu
14Yapılan uygulamaların ders içinde değerlendirilerek tartışılmasıAnlatım
15Dönemin Özeti, Öğrencilerin Eleştirileri, BeklentileriTartışma
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ŞENYAPILI, Önder (2002); Sinema ve Tasarım, İstanbul, Boyut Yayınları. MONACO, James (2002); Bir Film Nasıl Okunur? Sinema, Medya ve Multimedya Dünyası, İstanbul, Oğlak Yayınları MASCELLİ, Joseph V (2002); Sinemanın 5 Temel Öğesi, Çev.: Hakan Gür, Yayına Haz.: Nadi Kafalı, Ankara, İmge Kitabevi CANİKLİGİL, İlker (2007); Dijital Video ile Sinema, İstanbul, Pusula Yayınları ŞENYAPILI, Önder (2002); Sinema ve Tasarım, İstanbul, Boyut Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik414
Alan Çalışması212
Proje Hazırlama21,53
Proje Sunma20,51
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2816
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ145 5    5 4     
ÖÇ2 5 55     4 4   
ÖÇ34       555 5   
ÖÇ45444            
ÖÇ5 4  5     5 45  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr