Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801002502010MEDYA OKURYAZARLIĞIZorunlu247
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Medya okuryazarlığı bireyin kitle iletişim araçlarıyla olan pasif ilişkisini aktif duruma dönüştürmeyi hedeflerken, ticari medya kültürünün özelleşmiş yapısına ve geleneklerine karşı çıkma yeteneğini sağlayan eleştirel bakışın güçlendirilmesini ve yeni bireysel söylemlerin geliştirilmesini amaçlar. Medya metinleri üzerine eleştirel düşünmeyi beraberinde getiren bu ders, öğrencilerin proje çalışmalarının hem üretim hem de tüketim aşamalarında eleştirel yaklaşımlarını arttırmayı hedefleyen bir derstir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Pınar Özgökbel Bilis
Öğrenme Çıktıları
1Medya okuryazarlığı bireyin kitle iletişim araçlarıyla olan pasif ilişkisini aktif duruma dönüştürebilme
2 Ticari medya kültürünün özelleşmiş yapısına ve geleneklerine karşı çıkma yeteneği
3Sağlayan eleştirel bakışın güçlendirilme ve yeni bireysel söylemlerin geliştirebilme
4Medya metinleri üzerine eleştirel düşünmeyi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Medya Okuryazarlığı dersinde incelenen olgu ve olaylar, ayrıca medya sürecinin ne şekilde işlediğini aktaran bilgiler doğrultusunda öğrenci, yazılı basın, televizyon, radyo, multi medya araçları vb. gibi medya araçlarını farklı amaçlar için kullanabilir ve aynı zamanda kendi medya mesaj ve araçlarını yaratabilir ve dağıtımını gerçekleştirebilir konumuna erişmesini içermektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı: Kapsam, Gerekçe, Önem, Kural ve Yükümlülükleri.Tanışma
2Geleneksel Okuryazarlık, 21. Yüzyıl Okuryazarlığı, Medya Okuryazarlığı ve Görsel Okuryazarlık Özellikleri ve İlkeleri Ders Anlatımı
3Medya Okuryazarlığın Kapsamı ve Temel Becerileri Ders Anlatımı
4Medya Okuryazarlığını Oluşturan Temel İlkeler - İmge ve İmgenin Gücü Ders Anlatımı
5Avrupa - ABD Ve Dünyada Medya Okuryazarlığı Üzerine Gerçekleştirilen Çalışmalar ve Tarihsel SüreçDers Anlatımı
6Görsel – yazılı ve işitsel medya çıktılarını değerlendirme ve üretebilme yetisiDers Anlatımı
7Medya metinlerini İnceleme Ders Anlatımı Örnek medya metni çözümlemesi
8Medya Okuryazarlığındaki Anahtar İçerikleri Örnek Olaylarla TartışmaDers Anlatımı Örnek medya metni çözümlemesi
9Ara Sınav (Vize)
10Medya Okuryazarlığı ve Medya Metinlerinde Toplumsal Değerler AnaliziKonumu Anlatımı
11Medya Okuryazarlığı ve Haber Analizi Konumu Anlatımı
12Medya Okuryazarlığı ve Film Analizi Konumu Anlatımı
13Medya Okuryazarlığı ve İnternet Konumu Anlatımı
14Medya Okuryazarlığı ve Medya Metinlerinde Subliminal Mesaj AktarımıKonumu Anlatımı
15Medya Okuryazarlığı ve Reklam Analizi Konumu Anlatımı
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Eleştirel Medya Okuryazarlığı, Mutlu Binark, Mine Gencel Bek, Kalkedon Yayınları 2010 Medya Okuryazarlığı Elkitabı, Kemal İnal, Ütopya Yayınları, Ankara, 2009 Medya Okuryazarlığı, Melda Cinman Şimşek, Nurçay Türkoğlu, Parşömen Yayıncılık, İstanbul, 2011 Medya Okuryazarlığına Giriş, Nurdan Öncel Taşkıran, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2007
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama13030
Proje Sunma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12929
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12929
Okuma51050
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)210
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ15             5 
ÖÇ2 4          555 
ÖÇ3   4           5
ÖÇ4       5        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr