Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801002522010SENARYO YAZARLIĞIZorunlu247
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin temel amacı öğrencilerin senaryo yazma konusunda yaratıcı düşünme biçimlerini geliştirmek. Öykü, öyküleme, görsel öyküleme, çekim, sahne, sekans, karakter geliştirme, diyalog yazım teknikleri v.s. bir film senaryosunu oluşturan unsurları kullanmaya yönelik uygulama çalışmaları yapılacaktır. öğrencilere senaryo yazma becerilerini geliştirmeye yönelik deneyim kazandırılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Pınar Özgökbel Bilis
Öğrenme Çıktıları
1Senaryo yazmaya dair bilgi ve beceri kazanmak (format, karakter, diyaloğ, durum).
2Öykü anlatmanın terminolojisini yaratıcı düşünceye uyarlıyabilme.
3Diyaloğlu kısa öykü yazabilme ve orjinal senaryo geliştirme.
4
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Senaryo kavramı ve senaryo yazımında uygulanan temel ilkeler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Senaryo Yazarlığı dersine dair genel bir tanıtım, kullanılan kavramlar ve yöntemler
2Senaryo yazmanın kurallarına giriş ve Filmin anlatı yapısı
3Görsel medyada dramatik yapı. Senaryo yazma tekniği ve kuramı.
4Fikrin tretmana uyarlanması. Senaryo yazım formatları
5Görsel kısa öykü yazım uygulaması
6Sahnelere göre senaryo ve karakter geliştirme
7Sahnelere göre senaryo yazım uygulaması
8Arasınav (Vize)
9Senaryo formatı ve çatışma
10Diyalog yazma teknikleri
11Karakter oluşturma
12Senaryo yazma uygulaması (sinosis ve tretman)
13Senaryo yazma uygulaması (Sahnelere göre senaryo)
14Senaryo yazma uygulaması (Çekim Senaryosu)
15Senaryoda yaratıcı düşünce ve teknik ayrıntıların kısa filme uyarlanması
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
AKYÜREK, Feridun (2004), Senaryo Yazarı Olmak, MediaCat, Ankara. ARİSTOTELES (1999), Poetika, Remzi Kitabevi, İstanbul ASLANYÜREK, Semir (1998), Senaryo Kuramı, Pan Yayıncılık, İstanbul. CHION, Mıchel (1987), Bir Senaryo Yazmak, Afa yayıncılık, İstanbul. FOSS, Bob (1992), Film ve Televizyonda Anlatım Teknikleri ve Dramaturji, TRT yayınları, Ankara. KELSEY, Gerald (1995), Televizyon Yazarlığı, Yapı Kredi yayınları, İstanbul. ÖNGÖERN, M. Tali (1982), Senaryo ve Yapım, Alan Yaıncılık, İstanbul. MİLLER, William (1993), Senaryo Yazımı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. MASCELLİ, Joseph V. (2002), Sinemanın 5 Temel Öğesi, çev: Hakan Gür, İmge yayınları, İstanbul. MUNGAN, Murathan (1997), Dört Kişilik Bahçe, Metis Yayınları, İstanbul. WELLMAN, Wendel (2004), Senaryo, Altıkırkbeş Yayınları, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama12525
Proje Sunma12525
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13232
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13434
Okuma16348
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)210
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1555554555555555 
ÖÇ255555   5 5555  
ÖÇ355555   5 5555  
ÖÇ4                
ÖÇ5                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr