Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801002552010FİLM YAPIM TEMEL KAVRAMLARIZorunlu2310
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere, bireysel ve gruplar halinde film yapımı ve kısa film yapımında; sinopsis, outline, treatman ve çevrim senaryosu hazırlatmak, çekim ölçekleri ve kamera kullanımının anlam yaratmada önemini öğretmek, çekim aşamasını uygulatmak, kurgu, seslendirme, duygu yaratımında müzik kullanımı gibi önemli aşamaları yaptırmak maddelerinden oluşan yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası aşamalarını öğretmek, uygulatmak ve kısa film çektirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Lale Kabadayı
Öğrenme Çıktıları
1Kısa filme yönelik set düzeni ve çekim ortamı tasarlayabilme.
2Planlanan senaryo ve çekim öncesi hazırlıkları film çekiminde uygulayabilme.
3Film çekim ve kurgu aşamasında teknik cihazları etkili olarak kullanabilme.
4Bireysel olarak ve grup çalışması içinde film çekebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sinemasal anlatının hazırlanması, çekim için fikir oluşturma, yazılan öykülerin görsel ortama uyarlanabilmesi, yönetmen ve diğer ekip elemanlarının görevlerinin öğretilmesi, görüntü düzenlemesi, çekim ölçekleri, kamera kullanımı ile duyguların sinemasal ifadesi, kurgu dili, çekim öncesi, çekim ve çekim sonrası tüm film yapımı aşamalarının öğretilmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Anlatı, öykü ve karakter yaratma, diegesis ve non-diegesis kavramları, öykü ile plot arasındaki fark. Örnek çalışmalar ile “fikir” oluşturma. Ödev: Dağıtılan örnek metin üzerinden öykü yazımı ve karakter yaratma denemesinin yapılması.
2Ödevlerin değerlendirilmesinin öğrencilerle paylaşılması, hataların belirtilerek, neden-sonuç ilişkisi kurulumunun açıklanması. Öykülerin, görsel olarak ifade edilebilme becerisinin kazandırılmasına yönelik çalışma. Anlatı yazımında temel kavramlar. Anlatıda dramatik yapının kurulması. Çatışmanın oluşturulması. Merak öğesini kurma.
3Metin uyarlamalarında dikkat edilecek konular. Sinemaya uyarlanan oyun, roman vb. metinlerden seçilen örnekler çerçevesinde inceleme.
4Synopsis, outline, treatman, çekim senaryosu yazımı. Yazma ödevi.
5Akış, ritm, tempo, atmosfer kavramları ve oluşturulması. Yönetmenin ve diğer ekip elemanlarının görevleri.
6Çerçeveleme ve görüntü düzenlemesine giriş. Çekim, sahne, sekans kavramları ve farkları. Çekim ölçekleri.
7Açı-karşı açı çekimi. Gevşek çerçeveleme. Uç çekimi. Öznel kamera/Nesnel kamera farklılıkları. Paralaks hatası. Benzer tüm önemli kavramların derste gösterimi.
8Arasınav (Vize)
9Altın oran. Film yapımına uyarlanması. Objektif kullanımı, perspektif, alan derinliği. Video/film farklılıkları.
10Üçlü çekim tekniği. Üçgen konumlandırma. Kompozisyon kurmada çizgiler ve konumlandırma.
11Film yapımında mizansen oluşturma. Set oluşturulması. İşbölümünün gerçekleştirilmesi. Örnek filmlerle birlikte inceleme.
12Film yapımında kurgunun önemi. Dekupaj. Almaşık kurgu. İçerik bakımından kurgu çeşitlerinin örneklerle irdelenmesi. Kurgu işleminde anlama yönelik temel noktaların oluşturulması.
13Kurguda temel kurallar. Film yapımında kesintisizlik kurgusu. 30 derece kuralı. Kurgu efektleri.
14Perde dışına bakış, leit-motif, coverage, cutaway ve diğer önemli kavramların açıklanması. Çekilen filmlerin sınıf ortamında izlenerek değerlendirilmesi.
15Çekilen filmlerin sınıf ortamında izlenerek değerlendirilmesi.
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Mascelli, Joseph V., Sinemanın Beş Temel Öğesi, çev. Hakan Gürses, Ankara, İmge Kitabevi, 2002. Yardımcı Kaynaklar: 1) Bone, Jan, Johnson, Ron, Understanding the Film, USA, NTC Publishing Group, 1996. 2) Bordwell, David, Carroll, Noel, Post-Theory, England, The University of Wisconsin Press, 1996. 3) Mamet, David, Film Yönetmek Üzerine, çev. Gülnur Güven, Ankara, Doruk Yayımcılık, 1997. 4) Villarejo, Amy, The Basics:Film Studies, London and New York, Routledge, 2007. 5) Murch, Walter, Göz Kırparken, çev. İlker Canikligil, İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11818
Final Sınavı12525
Derse Katılım14342
Takım/Grup Çalışması31751
Proje Hazırlama31751
Proje Sunma11515
Proje Tasarımı /Yönetimi10550
Bireysel Çalışma6530
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)310
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ155  5     5  5  
ÖÇ255  5   3 5 55  
ÖÇ3 5  5     555   
ÖÇ4                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr